Taş Eserler Müzesi

Sahip Ata Medresesi olarak da bilinmektedir. Mescit, türbe, hankah, imaret ve çeşmeden oluşan bir külliye şeklinde inşa edilmiş olmasına rağmen bugün yalnızca medrese, mescit ve türbe kısmı sağlamdır. Yapı eskiden Darüşşifa olarak kullanılmıştır. Yapının galeri kısmını oluşturan alanların kenarlarında öğrenci hücreleri mevcuttur. Medresenin avlu bahçesinde yer alan kitabede 1250 yılında Sahip Ata tarafından yaptırıldığı yazar. Restorasyonu tamamlanıp 2020 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı yapılmıştır.