Seyyid Yunus Türbesi

Meydan Mahallesi’nde eski bir mezarlığın içinde açık bir türbedir. Son yıllarda yapınla tamir sonunda eski mezarlıktaki gömülü taşlar çıkarılmıştır. Bu taşların çoğu Selçuklu devrine aittir. Ayrıca iki tane Mevlevi sikkeli mezar taşı vardır. Seyyid Yunus’un türbesinden arda kalan duvarın üzerinde giriş kapısı vardır. Girişin üzerinde yekpare mermer kemerin üzerinde kitabesi bulunur. Kitabeye göre kutuplar kutbu Seyyid Yunus H.820/M.1417 yılında vefat etmiştir.