Kileci Mescidi

Çay Mahallesi’nde, Bayram Sokak’tadır. Kuzey doğu tarafından Eski Cumhuriyet Okulu vardı. 2007-2008 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Kare planlı mescidi sağır kubbe örter. Sonra yapılan tamirde kubbe piramidal çatı ile örtülmüştür. Mescidin batısındaki küçük haziresinde Selçuklu dönemine ait mezar taşları vardır. Mescidin kitabesi yoktur. Mimari özelliğine göre XIII. asır sonlarında yapılmıştır.