Şifa (Meydan) Hamamı

Selçuk Mahallesi’nde, Batı Cephesi Karargâhı Müzesi yanındadır. Çift hamam olarak inşa edilmiştir. Hamam arşiv vesikalarında Subaşı Hamamı, Emir Şerafettin Hamamı, Hacı İbrahim Veli Hamamı, Çarşı Hamamı, Aşağı Hamam ismi ile anılır. Eskiden Akşehir surlarının dışında kalan bu yerde büyük bir meydan vardı. Bu meydandan meşhur Subaşı Bağları’na geçilirdi. Hamam 1329 yılında yapılınca meydanın ismi verilmiştir. Halk arasında Meydan Hamamı denir. Giriş kapısının üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre H.730/M. 1329 tarihinde Subaşı Emir Şerafeddin Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır.