Küçük Ayasofya Mescidi

Eskikale Mahallesi’nde, Orta Hamam Sokağındadır. Bu konuda araştırma yapanlara göre mescide Grekçe’de Tanrısal Bilgelik anlamına gelen Küçük Ayasofya ismi sonradan verilmiştir. İlk ismi hakkında bilgi yoktur. Mescidin duvarındaki Bizans dönmine ait Grekçe bir kitabede Flavius Eugnomon ve Anabouralı Aurelius Loukios isimli kişilerin binaları olduğu yazılıdır. Küçük Ayasofya Mescidi ’nin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede, H.633/M.1234 yılında Ömer zade Şemsettin Hasan adına yaptırıldığı bildirilmektedir.