Şeyh Eyyüb (Yağlı Dede) Türbesi

Kızılca Mahallesi’nde, okul sokağında küçük bir bahçenin ortasındadır. Türbenin ahşap sandukası çamurla ve yağla sıvalı olduğu için halk arasında Yağlı Dede Türbesi ismi ile bilinir. Türbe etrafında eski mezarlıktan kalma, mezar taşları vardır. Kare planlı yapıyı üzerini dıştan çinko levhalarla kaplı piramidal bir külah örtmektedir. Türbenin yapısında bol miktarda devşirme malzeme ve moloz taşlar kullanılmıştır. Giriş kuzey cephesindedir. Girişi üstü ahşap hatılla örtülmüştür. İki yanda birer devşirme malzeme vardır. Diğer üç cephesinde birer mazgal pencere vardır.