Mustafa Türabi Türbesi

Altunkalem Mahallesi’ndedir. Sahip Ata Medresesi’nin külliyesi içindedir. Akşehir’in XVI. asırda yetiştirdiği ünlü bilimadamlarından Mustafa Türabi’nin türbesidir. Halk arasında Kazan Dede Türbesi, Kayıhan Baba Türbesi, Turhan Baba Türbesi, Türaban Baba Türbeleri ismi ile bilinir. 2007 yılında restore edilmiştir.