Hıdırlık Mescidi

Akşehir ve çevresinin en güzel mesire yeri olan Hıdırlık'ta asırlık çınarların gölgesinde, yeşillikler içinde bir mescittir. Müştemilat olarak şimdi olmayan hazire ve zaviyesi vardı. 1940 yılındaki çevre düzenlemesinde zaviyenin temelleri çıkmıştır. Kare planlı mescidi sağır bir kubbe örter. Mescit moloz taşlarla yapılmış, kubbede tuğla kullanılmıştır.
Eserin kitabesi olmadığı içir yapılış tarih ve banisi hakkında bilgimiz yoktur. Fatih Devri vakıf kayıtlarında
ismi geçer. XIII. asra ait bir eserdir. Şair Hâki bu mescidi mısralarında şöyle anlatılır: “Ziyaret eylesen Hızrı hayat verir o dem cane”