İğdeli Dede (Tarihi Mezarlık)

Akşehir Çay mahallesi, Boğaz Sokağı’nda, Akşehir çayına paralel yolun kenarında genişçe bir alandadır. Etrafına moloz taş duvar örülmüş ve üzeri dikenli tel ile çevrilmiştir. Mezarlığın içinde 12 tane büyüklü, küçüklü mezar bulunmaktadır. Bu mezarların dışında yolun kenarında etrafı çevrili bir mezar bulunmaktadır. Bu mezara İğdeli Dede Mezarı, bu mezarlığa da İğdeli Dede mezarlığı denmektedir. Mezar kaidesinin üzerinde, esas mezara ait olması ihtimali olan sandukanın yarısı kırılmıştır. Kitabesine göre Hacı Nurettin oğlu Mehmet’e aittir.