Çınaraltı Mescidi

Anıt Mahallesi’ndedir. Önündeki büyük çınardan ismini alır. Caminin yerinde Seyyid Mahmut Hayrani’nin oğlu Seyyid Necmeddin tarafından yaptırılan mescit yıkılarak, bu mescit yapılamıştır. III. Sultan Murat zamanında düzenlenen H.992/M.1584 tarihli vakıf defterinde kayıtları bulunmaktadır.