Orta Hamam

Selçuk Mahallesi’nde, Ulu Cami Caddesi ile Orta Hamam Sokağının kesiştiği köşededir. Meydan Hamamı ile Dizdar Hamamı arasında kaldığı için Orta Hamam ismi verilmiştir. Halk arasında Mavras Hamamı ismi ile bilinir. Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa ve Akşehir Kaymakamı Salim Bey zamanında bu hamam yıkılarak yerine H.1318 /M.1901 yılında Akşehirli Mimar Mığırdıçyan’a bu çift hamam yaptırılmıştır. Kuzey duvarının üst kesiminde dikdörtgen mermer levhalara yazılmış iki inşa kitabesi vardır.