Tahtakale Cami

Kuşçu Mahallesi, Çarşı Sokak’tadır. Çarşı içinde olan mescidin üç tarafı dükkanlarla çevrilidir. Akşehir Kalesi yakınından geçmektedir. Yer olarak kalenin altında kaldığı için, kale altı anlamına gelen Tah-el Kal’a ismi verilmiştir. Zamanla bu isim unutulmuş, tahtakale şeklini almıştır. Bu gün bu isimle bilinir. Vakıf kayıtlarında ismi geçen Çarşı-Demirkapı Mescidi bu mescittir. XV. Asırda yapılmıştır. H.1241/M.1825 yılında yapılan tamir kitabesi giriş kapısının üstündedir.