Kalaycı Mescidi

Kuşçu Mahallesi’nde, Kalaycı Sokak’tadır. Kitabesi olmadığı için tarihi ve banisi hakkında bilgimiz yoktur. XIII. asırda yapılmış, Selçuklu devri eseridir. Vakıf kayıtlarında Ahi Celal Mescidi olarak bilinmektedir.