Ferruhşah Mescidi

Yıldırım Mahallesi’nde, Türbe sokağında, Seyyid Mahmut Hayran Türbesi civarındadır. Altın Kalem Mescidi’nden bir sene sonra H.621/M.1224 yılında Konyalı Kuluoğlu Ferruhşah tarafından inşa edilen Ferruhşah Mescidi’nin kitabesi giriş cephesi olarak kullanılan batı duvarında yer almaktadır.