Kızılca Mescidi

Kızılca Mahallesi’nde, İbre Sokağındadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı mescidi sağır kubbe örter. Kubbeyi de piramidal bir çatı örter. Güneybatı köşesinde minaresi vardır. Doğu cephesinde son cemaat yeri bulunur. Kuzey tarafında küçük bir haziresi vardır. Haziredeki şahidesiz sandukanın mescidin banisine ait olduğu rivayet edilir. Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Mimari özelliğine göre XIII. asırda yapılmış, Selçuklu dönemi eseridir. 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.