Yukarı (Gavur) Hamam

Çimenli Mahallesi’nde Hamam Sokağı’ndadır. Yüksekçe bir yere kurulduğu için Yukarı Hamam ismini almıştır. Ermeni Cemaati tarafından yapıldığı için halk arasında Gâvur Hamamı denir. Kitabesi olmadığı için kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. XIX. asrın sonlarında Orta Hamam’ı yapan Mığırdıç Kalfa tarafından yapıldığı söylenmektedir.