Hafızhatıp Ali Cami (Hacı Hamza Mescidi)

Yıldırım Mahallesi’nde, Hacı Hamza Sokağındadır. Bu mahallenin ismi Cumhuriyet’ten önce Hacı Hamza Mahallesi iken Cumhuriyet’ten sonra Yıldırım Mahallesi olarak değiştirilmiştir. Eski ismi mescit ve sokak ismi olarak günümüze kadar gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet devrine ait H.881/M.1476 tarihli vakıf kayıtlarında Akşehir’de Hamza Mescidi ismiyle iki mescit vardır. Birisi Hacı Hamza Mahallesi’nde, diğeri Cambaz Mahallesi’ndedir. Mescidin kitabesi olmadığı için tarihi ve banisi belli değildir. Mimari özelliğine göre Selçuklu eseridir.