Akşehir Belediye Meclisinin ilk olağan toplantısı, Belediye Başkanı Dr. A.Nuri Köksal başaknlığında geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00’de meclis toplantı salonunda samimi bir havada yapıldı.

18 gündem maddesi ile toplanan belediye meclisi toplantısı; CHP’den 14, AKP’den 5, MHP’den 4, İYİ Parti’den 2 olmak üzere toplam 25 belediye meclisi üyesinin tam kadro tam kadro katılımıyla gerçekleştirildi.

Gündemin 1. Maddesine göre Meclis Başkan Vekilliği için verilen önerge doğrultusunda CHP’li Cevat Nuri Bozoğlu ve Salim Tunçez aday gösterildi. Yapılan oylama sonucu Cevat Nuri Bozoğlu Meclis Başkanvekili seçildi.

Gündemin 2. Maddesindeki Meclis 2. Başkanvekilliğine ise CHP’li Üye Bengü Semersatan seçildi.

Gündemin 3. Maddesindeki Divan Katibi Üyeliklerine; CHP’li Süleyman İnanoğlu ve Ufuk Ergün, yedeklerine ise CHP’li Emel Öğe ve Yılmaz Gürpınar seçildiler.

Gündemin 4. Maddesindeki Akşehir Belediye Encümen Üyeliklerine; Cenk Ceylan ve Muhammet Ali Tunçez seçildiler.

Gündemin 5. Maddesindeki İmar Komisyonu Kurulması ve Üyelik seçimlerinde meclis oy birliği ile karar verdi. İmar Komisyonu Üyeliklerine; CHP’li Özge Kayaalp, Yılmaz Gürpınar ve AKP’li Afşin Duman seçildi.

Gündemin 6. Maddesindeki Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulması ve üyeliklerine ise CHP’den Mehmet Ali Tobi, Hüseyin Çakır ve AKP’den Salim Tunçez seçildi.

Gündemin 7. Maddesindeki Meclis’in tatil ayı oybirliği ile Temmuz olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinde yer alan meclisin toplanma günü her ayın ilk Pazartesi günü olarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesindeki meclis üyeleri huzur hakkı ise 864.00 TL. olarak belirlendi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesinde belirtilen, Konya Belediyeler Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üye seçimine geçildi. CHP’li Hüseyin Kısa asıl, Kamil Sak ise yedek üye olarak seçildi.

Gündemin 11. Maddesindeki Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üye seçimine geçildi. Asil üyeliğe CHP’li Cevat Nuri Bozoğlu, yedek üyeliğe ise CHP’li üye Süleyman İnanoğlu oy çokluğu ile seçildi.

Gündemin 12. Maddesindeki Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1 asıl ve 1 yedek üyeliğe ise oy çokluğu ile asıl üyeliğe CHP’li Bengü Semersatan, yedek üyeliğe ise CHP’li Emel Öğe seçildi.

Gündemin 13. Maddesindeki, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ayrı ayrı 3 asıl ve 3 yedek üye seçimine geçildi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne asıl olarak Başkan Dr. A. Nuri Köksal, CHP’li Üyeler; Kamil Sak ve Cenk Ceylan, yedek üyeliklerine ise, CHP’li Üyeler; Cevat Nuri Bozoğlu, Hüseyin Çakır ve Bengü Semersatan oy çokluğu ile seçildiler.

Akşehir Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ndeki 3 asıl üyeliklerine; CHP’li Hüdaverdi Bozdağ Yılmaz Gürpınar ve Muhammet Ali Tuncez, 3 yedek üyeliklerine de CHP’li Emel Öğe, Hüseyin Çakır, Mehmet Ali Tobi oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 14. Maddesindeki 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında söz alan CHP’li Üye Cenk Ceylan, “Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, görüşülmekte olan faaliyet raporu hakkında grubumuzun görüşlerini aktarmak için söz aldım. Faaliyet raporu bir nevi belediyenin karnesidir. Yapılan iyi işleri takdir ettiğimizi bildiriyor ve emeği geçenlere de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geçmiş dönemde belediye meclis üyemizin de olmaması ve alınan kararlarda imzamızın bulunmaması nedeniyle bu oylama da CHP grubu olarak çekimser kalacağımızı meclisimize ve Akşehir kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz” dedi.

Yapılan oylama sonucu 2023 Yılı Faaliyet Raporu AK Partili 5 Üye, MHP’li 4 Üye Kabul oyu verirken, İYİ Partili 1 Üye RED oyu kullandı. CHP’li meclis üyeleri ise çekimser oy kullandılar. Ancak bu oylamada salt çoğunluğun elde edilemediği görüldü.

Gündemin 15. Maddesinde yer alan 2023 Yılı Denetim Raporu yalnızca meclisin bilgisine sunuldu.

Gündemin 16. Maddesindeki, yetkili sendika ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal’a meclis oybirliği ile tam yetki verdi.

Gündemin 17. Maddesindeki, 2024 yılı içerisinde belediye hizmetlerinde; 40 işçi, 5 ay ve 29 gün süre ile geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere vize edilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 18. Maddesindeki, Belediye hizmetlerini daha düzenli, verimli ve yaygın olarak yürütmek üzere; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinin oluşturulması ve kadro ihdasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait teklif görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, meclis toplantısının ortalarında oturduğu koltuktan kalkarak kendisinden önceki dönemim belediye başkanı Salih Akkaya’nın fotoğrafını ahde vefa örneği göstererek meclis salonunda yer alan diğer belediye başkanlarının yanına astı.

meclis1meclis2meclis3meclis4