1. Belediyemize ait hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka, cinsi, modeli, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 8 adet tamir ile kullanılabilir 3 adet olmak üzere 11 adet motorlu araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35-c ve 45. 46. 47. Maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir.

  PLAKASI MARKA CİNSİ DURUMU MODEL YILI MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (₺) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 - TÜMOSAN 8280 TRAKTÖR (TRAFİK TESCİLİ YAPILMAMIŞ PLAKA YOK ) TAMİR İLE KULLANILABİLİR 1996 100.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 7.05.2024 10:00
2 42 APV 690 STEYR 8073 TRAKTÖR EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1991 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 7.05.2024 10:05
3 AK BLD 22 004 KOMATSU PW180 EKSKAVATÖR  EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 2011 500.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ 7.05.2024 10:10
4 AK BLD 22 013 CATERPILLAR 941 PALETLİ YÜKLEYİCİ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1979 150.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 7.05.2024 10:15
5 - CATERPILLAR 955L PALETLİ YÜKLEYİCİ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1985 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 7.05.2024 10:20
6 - CUKUROVA 885 KAZICI YÜKLEYİCİ TAMİR İLE KULLANILABİLİR 2005 100.000,00 ₺ 3.000,00 ₺ 7.05.2024 10:25
7 42 U 9241 MACK ÇEKİCİ (Yarı Röm. İçin Çekici) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1977 250.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 7.05.2024 10:30
8 42 U 5876 BURG YARI RÖMORK  EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1977 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ 7.05.2024 10:35
9 42 U 4072 FATİH ÇÖP KAMYONU EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 1992 150.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 7.05.2024 10:40
10 42 U 0516 FATİH ÇÖP KAMYONU TAMİR İLE KULLANILABİLİR 1994 150.000,00 ₺ 4.500,00 ₺ 7.05.2024 10:45
11 42 AEV 495 BMC ÖZEL AMAÇLI  (HİDR. SIKIŞT. ÇÖP KAS.) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ 2000 160.000,00 ₺ 4.800,00 ₺ 7.05.2024 10:50

2. İhale 07.05.2024 tarihinde salı günü tabloda belirtilen saatlerde, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır.

3. Satılacak araçlar Kozağaç Mahallesi 31338. Sokak No: 2 adresindeki asfalt şantiyesindedir. İsteklikler araçları buralarda görebilirler.

4. İsteklilerce verilecek fiyat teklifleri KDV dahil olarak verilecektir.

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;

a) Gerçek Kişilerden: 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), 2- Adres beyanı, 3-Nüfus kayıt örneği, 4- Noter tasdikli imza beyannamesi,  5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 6- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,  7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

b) Tüzel Kişilerden: 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır), 2- Adres beyanı, 3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, 4- Noter tasdikli imza sirküsü, 5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi, 6- Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi.

6. İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, satın alacakları araç miktarı kadar geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir. Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.

7. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 06.05.2024 Pazartesi günü saat 17:00' a kadar, Akşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

8. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

1a1b1c1d1e2a2b2c2d2e3a3b3c3d4a4b4c4d4e5a5b5c6a6b6c6d6e7a7b7c7d7e7f7g8a8b8c9a9b9c9d10a10b10c10d10e10f10g11a11b11c11d11e