Akşehir Gölü Doğal Sit Alanı, 03/04/2018 tarih ve 59678 sayıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanan “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edilmiştir. 16/04/2018 tarih ve 30393 sayılı Resmi Gazetede ve www.csb.gov.tr/iller/konya internet sayfasında duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

Akşehir Belediyesi; bu alan içerisine vatandaşların müdahalesinin önlenebilmesi amacıyla Akşehir Gölü Doğal Sit Alanı sınırlarını yerine aplike etme çalışmaları yapıyor.

Aplike çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Akşehir Belediye başkanı Dr. Salih Akkaya yaptığı açıklamada “Şu anda Nasreddin Hocamızın yoğurt çaldığı gölümüzün Ulupınar Mahallemizin alt bölümündeki bir mevkisindeyiz. Akşehir Belediyesi ekiplerimiz sit sınırını işaretliyorlar. Geçtiğimiz günlerde bu sit sınırıyla ilgili sıkıntılar yaşamıştık. Sit sınırı belli olmadığından çiftçilerimiz kendi arazilerini sürerken sit sınırlarını aşanlar olmuş, ondan dolayı şikayetler üzerine onlar savcılığa sevk edildiler. Ecri misil ödediler, ceza aldılar. Böyle ciddi sıkıntılar yaşanmıştı, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan konuyu daha önceki dönemde önceki milletvekilimiz Mustafa Baloğlu beyle, daha sonraki aşamada bölgemizden şu andaki Konya Milletvekilimiz olan Orhan Erdem Bey ve İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu’yla beraber konuyu takip ederek yeni doğal sit sınırını çizdirdik. Sit sınırı daraltılma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda yapıldı ve Bakan Beyin onayıyla yürürlüğe girdi. Fakat tekrar çiftçilerimizin ikinci mağduriyet yaşamamaları noktasında bu sit sınırını araziye aplike etmek üzere Akşehir Belediyesi olarak kendimize vazife edindik. Gördüğünüz gibi Akşehir Belediyesinden teknik ekip arkadaşlarımız işaretliyorlar. Greyderimiz de çift taraflı bıçak vurarak araziye koordinatları işlemiş oluyor. Buradan şunu hatırlatmamız lazım tekrar yanlış anlaşılma olmaması için. Bu işaretlediğimiz sit sınırına kadar bütün çiftçilerimizin burayı işleme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır. Herkes önceden Osmanlı tapusu olan veya 72 yıllarında aldığı tapuları olan arkadaşlarımız göl taştığı zaman, bu hükümsüz kalan tapularını olan yerlerini işleyebilecekler ama tapu sınırı buraya kadar gelmeyenlerin işlememesi gerekiyor. Çünkü o zaman yine çeşitli cezayı müeyyidelerle karşılaşabilirler. Sit sınırının dışında kalan ama kıyı kenar çizgisi içinde kalan arazileri olan vatandaşlarımızda var, onlarında savcılık boyutu olmaz ama ecri misil ödemeleri kesinlikle gene gerekiyor. Onun içinde buraları işlememeleri normalde gerekiyor onlarında ayrıca bilgisi olsun. Sadece eski tapusu olan arkadaşlarımızın tapusu olanların sit sınırı dışında kalanların işlemesi için biz bu işaretlemeyi yapıyoruz. Yani bu işarete kadar herkes işleyebilir anlamı çıkmaması lazım tekrar bir mağduriyetle karşılaşmaması için hemşerilerimize bunu öneriyoruz. Tekrar bir daha vurgulamamız gerekirse tapulu arazisi olan ve sit sınırı dışında kalanların işlemesi için biz bunu yapmış oluyoruz. Eğer sit sınırının dışında da olsa  arazisi olmayanlar için burayı artık işleyebilirsiniz, burasının her hangi bir cezai müeyyidesi yok anlamı taşımıyor. Arazisi olmayanlar gene o cezai müeyyideyle karışılabilecekler. Arazisi olduğu halde, sit sınırının dışında ama kıyı kenar çizgisinin içinde kalanlarında savcılık boyutunda her hangi bir cezası söz konusu olmayacak ama yeni kadastro geçene kadar bu ecri misili ödemeleri noktası devam edecek. Çünkü henüz tapuları güncellenmemiş olacak, işlevlik kazanmamış olacak. Bu noktada yine geçtiğimiz günlerde Bakanlıkta; milletvekilimiz, İlçe Başkanımız ve Belediye Başkanı olarak benim ve  Akşehir Belediyesi teknik ekiplerimizin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Kıyı kenar çizgisiyle ilgilide bazı şikâyetlerimiz ve itirazlarımız vardı, onları da Bakanlığımıza ilettik.  Onlar düzeltildikten sonra kıyı kenar çizgisi de işlenecek araziye. Ondan sonra da kadastro geçecek. Kadastro geçtikten sonra; o Osmanlı Tapusu dediğimiz 36 - 37 kayıt dediğimiz tapular, şu anda hükümsüz görünen ama geçmişte hükümlü olan o tapularında arazide kadastro işlemlerinde sonra, kişilere tapusu kesilecek ve ondan sonra rahatlıkla onları işleyebilecekler inşallah. Ama şu alanda da, kanun gereği doğal sitin içerisinde işlem yapanlar cezalandırıldığı için mahkemece, bu noktada bir mağduriyet olmaması anlamında bu çalışmaya öncelik verdik. Tarlaların ekim zamanının gecikmemesi, ekim çalışmalarından önce vatandaşlarımıza burayı teslim edebilelim diye bu çalışmayı yaptık. Bu çalışma için çok gerçekten emek sarf edildi. Önceki milletvekilimiz Mustafa Baloğlu Beye, daha önce Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan ve şimdiki Milletvekilimiz Orhan Erdem Beye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir mağduriyetin önüne geçilmiş oluyor. Sitten dolayı hemen hemen %90 - %100 ‘e yakın tapulu araziler sitin dışına çıkmış oldu. Bu çok önemli bir gelişme. Geçtiğimiz zamanda cezası olanların cezalarının kaldırılmasıyla ilgili de gerekirse yeni bir kanun teklifi verilerek bu çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte inşallah yürütülüyor. Milletvekilimiz de bunu takip etmektedir. Akşehir Belediyemizin hukuk birimi bunu takip ediyor. Bir kanun teklifi üzerinde çalışıyoruz. Gerçekten önemli ve yıllardır süre gelen bir konu. Bunu büyük ölçüde halletmeye çalışıyoruz. Tabi gölün kapladığı bir su alanı var, ondan dolayı devlet su işlerimizin yaptığı bir çalışma var, bu nedenle kıyı kenar çizgisini  tamamen kaldırmak mümkün değil. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik önceki Bakanımıza ve şimdiki Bakanımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Tabiat varlıkları Koruma Genel Müdürlüğümüze, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Adli noktada bu yargı süreci işlerken gerekli kolaylığı gösteren Akşehir Adliyesi Başsavcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çiftçilerimizin de bundan sonra böyle bir sorunla karşılaşmamaları dileğiyle yeni ekim sezonunda bereketli mahsuller diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

010 2018 10 12 BLD 8509 11 10 18009 2018 10 12 BLD 8497 11 10 18008 2018 10 12 BLD 8490 11 10 18007 2018 10 12 BLD 8412 11 10 18006 2018 10 12 BLD 8399 11 10 18005 2018 10 12 BLD 8387 11 10 18004 2018 10 12 BLD 8386 11 10 18003 2018 10 12 BLD 8372 11 10 18002 2018 10 12 BLD 8367 11 10 18001 2018 10 12 BLD 8359 11 10 18