Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Akşehir Nasreddin Hoca Türbesi’ndeki restorasyon çalışmaları başladı.

Restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek üzere Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı Akşehir’e gelerek incelemelerde bulundu. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte türbede incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Osmanlı “Bugün burada Nasreddin Hocamızın türbesinin restorasyonunu başlatmak için bulunuyoruz. Bu vesile ile Nasreddin Hocamıza Allah’tan rahmet dileyerek sözlerime başlıyorum. Nasreddin Hocamız aslen bir ulema, bir fikir adamı, alim ve aslında bir öğretmendir. Vakfiyesine bakarak yaptığımız çalışmalarda Abdülhamit Han tarafından ilk restorasyon çalışmaları ilk defa başlatılıyor, daha sonraki dönemlerde de muhtelif müdahaleler olmuştur. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün burada bulunmasının nedeni; Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan Bey, Akşehir’i ziyaretlerinde restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmasını talimatlandırmışlardı. Bizde bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan Nasreddin Hocamızın 1476 tarihli bir vakfiyesinin bulunduğunu Osmanlı arşivlerinden görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki vergi kayıtlarında burada bir medresenin yer aldığını ve aynı zamanda bir türbenin de yer aldığını, buradaki çalışanların, türbedarın bütün gelirlerini Akşehir merkez ve çevresindeki birtakım taşınmazlarla elde edilen gelirle elde edildiğini görüyoruz. Bu belgeyle beraber biz burada birkaç tane şey çıkarıyoruz. Bir tanesi Hocamızın bir alim olduğu kesinleşiyor. Ayrıyeten kendisinin Akşehir’de ikamet ettiği ve Akşehir’de vefat ettiğini anlıyoruz ki, türbedarın varlığından da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Akşehir’imizin bu anlamda değer verdiği, kıymet verdiği Akşehir’imiz için önemli bir zatın türbesinin burada olduğunu vakfiyelerden de ve veri kayıtlarından da anlamış oluyoruz. Bu vesileyle Nasreddin Hocamızın 2 binin üstünden kitabı olduğunu, değerli bir alim bir zat olduğunu, tüm dünyada kitaplarından derlemelerle birçok bilginin ve fikrin verildiğini biliyoruz. Kendisinin hazır cevap olması, nüktedan olmasının yanında da bir alim olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabi ecdadımızın bütün eserleri türbeler, camiler ve buna benzer bütün halka hizmet veren unsurların tamamını ecdat bir vakıf sistemiyle ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Biz bugünde halkımıza bu vakıf sisteminin, vakıf medeniyetinin devamlılığını sağlamak için vakıflara destek vermeye teşvik ediyoruz. Bu vesileyle de bunu söylemiş oluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’in en önemli değeri olduğunu söyleyen Başkan Akkaya “Hocamız adına birçok etkinlikleri projeler, sempozyumlar, şenlikler, anma günleri, fıkra canlandırma yarışmaları düzenliyoruz. Türbemizde en son bu şekilde kapsamlı bir restorasyon çalışması 1906 yılında cennet mekan Abdülhamid Han döneminde yapılmış. Abdülhamid Han dönemin valisine bir ödenek göndererek bu restorasyonu yaptırmış. Abdülhamid Han döneminde bütün Anadolu’daki Türk büyüklerinin türbeleri restore edilmiş, Nasreddin Hoca’nızın Türbesi’de onun döneminde restore edilmiş. O zamandan sonra küçük çaplı tadilatla olmuş ama büyük çaplı bir tadilat olmamış. Şimdi Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla Vakıfla Genel Müdürlüğümüz tarafından bu restorasyon yapılacak. Bizden önce görev yapan Abdülkadir Oğul Başkanımız restorasyon projesini MEVKA Kalkınma Ajansı desteği ile hazırlatmış, fakat start vermek bugüne bizlere nasip oldu. Bizde projede küçük bir tadilat yaparak kuruldan geçirdik. Aslına uygun bu yeşil görüntüsünün muhafaza edilmesi ile ilgili. Bu proje onaylandı, tadilatı Akşehir Belediyesi olarak biz yapmayı hedefliyorduk, bütçemizi de bu yıl için ayarlamıştık. Ancak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Beyin Akşehir ziyaretinde ‘Hocamızın türbesinin restorasyonunu bize verin, biz yapalım’ teklifi oldu, bizde memnuniyetle dedik. Hasan Paşa İmaret Cami’mizin restorasyonuda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından fevkalade güzel yapılmıştı. Ben bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Vakıflar Konya Bölge Müdürümüze ve vesile olan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Beye teşekkür ediyorum” dedi.

001 2020 12 25 BLD 9123 25 12 20002 2020 12 25 BLD 9126 25 12 20003 2020 12 25 BLD 9127 25 12 20004 2020 12 25 BLD 9136 25 12 20005 2020 12 25 BLD 9139 25 12 20006 2020 12 25 BLD 9141 25 12 20008 2020 12 25 BLD 9154 25 12 20009 2020 12 25 BLD 9156 25 12 20010 2020 12 25 BLD 9163 25 12 20011 2020 12 25 BLD 9166 25 12 20012 2020 12 25 BLD 9168 25 12 20013 2020 12 25 BLD 9121 25 12 20