Akşehir Belediyesi tarafından şehrin geleceğinin ve belediye yatırımlarının şekillenmesi amacıyla yapılan “2020-2024 Stratejik Plan” Hazırlık Çalışmaları kapsamında, dış paydaşlar ve STK temsilcilerini bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Akşehir’deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.

Başkan Akkaya yaptığı açılış konuşmasında “Belediyeler kanunu gereğince nüfusu 50 bin üzerinde olan belediyelerde yapılması zorunluluğu vardır. 5 yıllık stratejik bir planda yapılacakları bir programlamak, planlamak demektir ve bu anlamda önemlidir. Buna özen verdiniz ve davetimize teşrif ettiniz. Akşehir’imizde bu stratejik planda 5 yılda neler yapılmalı ve sizlerin görüşleriniz, önerileriniz çok fayda katacaktır. Bizimle paylaşmak için tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, yöneticilerimizi, muhtarlarımızı davet ettik. Günümüzde artık her şey çok hızlı değişiyor. Eğer stratejik bir planlama ve stratejik bir yönetim anlayışı olmazsa başarılı olmak mümkün değildir. Hizmet edenler için hizmet ettikleri konuda memnun olmazsa o hizmetten faydalanamazsa yeterli amaca ulaşamazsa o çalışmanın esprisi yoktur. Onun için beraber yönetim anlayışıyla bu çalışmanın önemi büyüktür. Bazı şeyler öngördüğünüz mali bir imkân var öngöremediğimiz imkânlar biz burada tespitler yaparsak öncelikleri de belirlersek imkânlarımıza göre peyderpey yaparsak inşallah Akşehir’imizin kalkındırmış, Akşehir’imizde yaşayan insanlarıyla kendimizde beraber daha mutlu bir toplum haline gelmiş oluruz kanaatindeyim diye konuştu.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından toplantı içeriği, amacı ve yapılacak çalışmalar hakkında bir sunum yaptı. Sunumun yapılmasının ardından toplantıya katılan katılımcılar, Akşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlar hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini Başkan Akkaya’ya aktarıldı.

008 2019 8 9 BLD 2208 09 08 19007 2019 8 9 BLD 2205 09 08 19006 2019 8 9 BLD 2202 09 08 19005 2019 8 9 BLD 2201 09 08 19004 2019 8 9 BLD 2198 09 08 19003 2019 8 9 BLD 2195 09 08 19002 2019 8 9 BLD 2189 09 08 19001 2019 8 9 BLD 2188 09 08 19