Tornacı Erol Cumbul TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırlamış olduğu ‘’Akşehir’den Avrupa’ya Uzanıyoruz’’ adlı projenin, Ulusal Ajans tarafından kabul gördüğü ve 28 öğrencinin proje kapsamında Avrupa ülkelerinde staja gidecekleri öğrenildi. Avrupa’ya staja gidecek öğrencilerden oluşan bir grup, Okul Müdürü Hasan Kütükçü ile birlikte Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti...

Okul Müdürü Kütükçü projenin genel amacının Bölgemiz, Ülkemiz sağlık sektörünün talep ettiği niteliklere sahip sağlık insan gücünü (sağlık personelini) yetiştirmek bu yolla bölgesel, ulusal plan ve stratejilere, Ülkemizin 2023 vizyonuna, Avrupa 2020 stratejisine ve Erasmus+ programının amaç ve hedeflerine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Projenin özel hedeflerini de anlatan Okul Müdürü Hasan Kütükçü “Sağlık hizmetleri alanında mesleki eğitim almakta olan;14 öğrencimizin Almanya, Hollanda'daki kuruluşlarda Hasta ve Yaşlı Bakımı konusunda staj yapması ve beceri geliştirmesi, 14 öğrencimizin de Letonya ve Çekya'daki kuruluşlarda bilgisayar destekli simülasyon araçları üzerinde staj yapması ve beceri geliştirmesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki becerilerini, dilsel becerilerini ve diğer çapraz becerilerini geliştirmek, öğrencilerimizi kültürel seviyesi yüksek, Avrupa düzeyinde deneyimlere sahip, yeni yöntem ve teknikleri uygulayabilen sağlık çalışanı olarak mezun etmek de hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin sektörde istihdam edilebilirliklerini artırmak, sağlık sektörünün talep ettiği nitelikli sağlık insan gücünü yetiştirmek, projedeki tüm ortak ve paydaşlarla ulusal, uluslararası işbirlikleri geliştirmek, Sosyal ve kültürel etkileşim elde etmek, ön yargıları kırmak bu sayede AB tam üyelik sürecine destek vermek de hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’da yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek Okul idaresini bu başarılı projeleri için tebrik edip, Avrupa’da staj yapacak tüm öğrencilere de şimdiden başarılar diledi.

001 2019 1 2 BLD 7179 02 01 19002 2019 1 2 BLD 7180 02 01 19003 2019 1 2 BLD 7181 02 01 19