Akşehir Gölü’nün 1997 yılından bu yana süregelen kıyı kenar çizgisinin farklı tarihlerde değiştirilmesi sonucunda mağdur olan vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözülmesi ile ilgili olarak AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’in önderliğinde, 22 Milletvekilinin katılımı ile sunulan kanun teklifi, torba bir kanunda yer alarak komisyonda görüşülerek kabul edildi. Önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na sunulan kanun teklifi ile ilgili bir konuşma yaptı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’nın da katıldığı komisyon toplantısında konuşan Milletvekili Erdem; 2003 yılında kesinleşen mahkeme kararları sonucu sorunu kucağında bulduğunu, 22. ve 23. dönem Milletvekili olduğu zamanlarda konunun çözülmesi için çalışmalar yaptığını belirterek bu dönemde sorunların çözüme kavuşacağının altını çizdi.

Milletvekili Erdem “Şimdi burada belki de Başkanlık Sistemine geçişin de pratikliğini yaşıyoruz. Başkanlık sistemiyle biz demiştik ki çok daha hızlı sorunları çözeceğiz. Böylece Osmanlı döneminden tapu sahibi olan, fakat 1997‘de de tapuları iptal edilen bir anlamda devletin; kendi eliyle verip, kendi eliyle iptal ederek oluşturduğu sorunlara çözüm getirmiş oluyoruz. Akşehir Belediye Başkanımız da iki gündür burada. Gerektiği yerde bilgi vermek için ve bu sorun için yanımızda bulundu, Onun adına da hepinize teşekkür ediyorum. Bu maddeyle birlikte 1264 tapu malikinin sorunlarına çözüm getirmiş olacağız. Ufak tefek eksikliklerini genel kurulda takdirlerinize sunar, onay alırsak tekrar ifade ederiz. “dedi.

Kanun teklifinin özeti şu şekilde:

 “Akşehir Gölünün Konya ili Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesimine ait Kıyı Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca Bakanlık tarafından onaylanarak 04/01/2019 tarihinde tespit edilen kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kalmayan ancak bu tarihten önce belirlenen kıyı kenar çizgilerine göre kıyıda kalmış olan yerlerde; Tapulu taşınmazların tapu kayıtları aynen korunacak, bu taşınmazlar hakkında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davalarında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek yargılama gideri ile maktu vekâlet ücreti idare üzerinde bırakılacak. Kesinleşen davalarda terkin işlemi yapılmaz. Terkin edilen taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurulması halinde önceki kayıt malikleri veya kanuni mirasçıları adına tescil edilir. Ancak taşınmazlarına karşılık tazminat ödenenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde idareye başvurmaları ve aldıkları bedel ya da tazminatı kanuni faiziyle birlikte ödemeleri halinde söz konusu taşınmazlar bu kişiler adına tescil edilir.

Daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici bırakılan taşınmazların, 04.01.2019 tarihindeki zilyetleri veya fiili kullanıcıları tespit edilmek ve kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle kadastrosu yapılarak Hazine adına tescil edilir. Bu kişilere kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde bu Kanununa göre doğrudan kiralanabileceği” ifade edilmiştir.

003 2021 3 4 hbr2002 2021 3 4 hbr1001 2021 3 4 hbr3