Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu site kullanım ve gizlilik şartlarını dikkatlice okuyunuz. aksehir.bel.tr’yi ve alt alan adlarını ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Akşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1.SORUMLULUKLAR

1.a. Akşehir Belediyesi sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.b. Akşehir Belediyesi üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.c. Kullanıcı, aksehir.bel.tr ile tüm alt alan adlarının ve sunucu bilgisayarlarının kullanımında ters mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.e. aksehir.bel.tr üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.a. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Akşehir Belediyesi’ne ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.b. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Ancak Telif hakkı ve mülkiyet bildirimlerini korumanız kaydıyla bu internet sitesindeki malzemeleri, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntülemeniz ve karşıdan yüklemeniz için tarafınıza izin vermektedir.

3. DIŞ BAĞLANTILAR

3.a. Bu internet sitesindeki diğer internet sitelerine olan bağlantılar yalnızca kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu bağlantıların kullanılması durumunda kullanıcı aksehir.bel.tr çıkmış kabul edilir. Diğer kuruluşlara ait bu bağlantılar aksehir.bel.tr tarafından incelememiş olup aksehir.bel.tr'nin söz konusu bağlantılara veya içeriklerine ilişkin bir sorumluluğu yoktur ve bunların üzerinde bir denetimi bulunmamaktadır.

3.b. aksehir.bel.tr'nin dış bağlantılar veya bu bağlantılardaki bilgilere, yazılımlara ya da diğer ürünlere ve malzemelere veya bunların kullanılmasından doğan sonuçlara ilişkin herhangi bir onayı veya önerisi söz konusu değildir. Kullanıcı bu internet sitesindeki bağlantısı olan diğer kurum-kuruluşların internet sitelerine eriştiğinde oluşabilecek riski tamamen kendine ait olmak üzere yapar.

4. GİZLİ BİLGİ

4.a. Akşehir Belediyesi, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.b. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

5. KAYIT VE GÜVENLİK

5.a. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

5.b. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Akşehir Belediyesi sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP

6.a. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.

6.b. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİNİRLİK

7.a. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

8.a. Akşehir Belediyesi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

8.b. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

9.a. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Akşehir Belediyesi’nin kurumsal e-posta adresleri ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

9.b. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul etmiş sayılır.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.a. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.a. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Akşehir Adliyesi, Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.