AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemize ait hizmet dışı olarak kullanılmayan aşağıda plakaları, marka, cinsi, modeli, muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş 9 (Dokuz) , tamir ile kullanılabilir 1 (Bir) olmak üzere 10 adet motorlu araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45.46.47. Maddeleri hükümlerine göre açık teklif usulüyle satılacaktır. İhale konusu satılacak araçların muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale saatleri ve araçların özellikleri aşağıdaki gibidir.

S.N. PLAKASI MARKASI CİNSİ MODELİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT %3 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 42 PG 078 TOFAŞ-FİYAT OTOMOBİL (AA SEDAN) 1998 ₺25.000,00 750,00 15.09.2022 14:30
2 42 UB 736 MERCEDES - BENZ ÖZEL AMAÇLI CENAZE ARACI 1987 ₺7.540,00 226,20 15.09.2022 14:40
3 42 D 1304 ISUZU KAMYONET ÇİFT KABİNLİ 1993 ₺5.533,33 166,00 15.09.2022 14:50
4 42 UZ 637 MERCEDES - BENZ OTOBÜS-CA TEK KATLI 1989 ₺34.773,33 1.043,20 15.09.2022 15:00
5 42 U 1156 MERCEDES - BENZ OTOBÜS 1975 ₺30.213,33 906,40 15.09.2022 15:10
6 42 U 2977 BMC KAMYONET AÇIK KASA 1984 ₺5.538,67 166,16 15.09.2022 15:20
7 42 UN 387 BMC KAMYONET AÇIK KASA 1991 ₺5.588,67 167,66 15.09.2022 15:30
8 42 D 9990 VOLKSWAGEN MİNİBÜS 2006 ₺140.000,00 4.200,00 15.09.2022 15:40
9 42 D 2989 PEUGEOT MİNİBÜS 1995 ₺8.213,33 246,40 15.09.2022 15:50
10 42 D 4326 MERCEDES - BENZ OTOBÜS-CA TEK KATLI 1977 ₺33.960,00 1.018,80 15.09.2022 16:00

2. İhale 15.09.2022 Perşembe günü tabloda belirtilen saatlerde, Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda sıra numarasına göre yapılacaktır.

3. Satılacak araçlardan; 42 PG 078 ile 42 D 9990 plakalı olanlar Seyran Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1187/1 adresindeki Fen İşleri hangarında( İtfaiye yanı ) diğerleri ise Kozağaç Mahallesi 31338. Sokak No: 2 adresindeki asfalt şantiyesindedir. İsteklikler araçları buralarda görebilirler.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenen belgeler;

a) Gerçek Kişilerden:

1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
2- Adres beyanı,
3- Nüfus kayıt örneği,
4- Noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi,
6- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

b) Tüzel Kişilerden:

1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
2- Adres beyanı,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi,
4- Noter tasdikli imza sirküsü,
5- Akşehir Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi,
6- Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
7- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

5. İhalede birden fazla araca teklif sunmak isteyen istekliler, satın alacakları araç miktarı kadar geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmaları gerekmektedir. Birden fazla araca teklif sunacak istekli her araç için ayrı ayrı evrak hazırlamayıp tek bir zarf içerisinde her araç için yatırmış olduğu şartname alındı belgeleri ve geçici teminat mektupları veya makbuzları ile diğer istenen evrakları tek bir zarf içerisinde ve zarfın dışına teklif sunacağı aracın satış sıra numarası ile araç plakasını yazması gerekmektedir.

6. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 15.09.2022 Perşembe günü saat 12:30' a kadar, Akşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

7. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

ihale araclar 001  ihale araclar 003 ihale araclar 004 ihale araclar 005 ihale araclar 006 ihale araclar 007   ihale araclar 010    ihale araclar 014 ihale araclar 015 ihale araclar 016 ihale araclar 017 ihale araclar 018  ihale araclar 020 ihale araclar 021 ihale araclar 022 ihale araclar 023 ihale araclar 024 ihale araclar 025 ihale araclar 026  ihale araclar 028 ihale araclar 029   ihale araclar 032 ihale araclar 033 ihale araclar 034 ihale araclar 035 ihale araclar 036 ihale araclar 037 ihale araclar 038  ihale araclar 040 ihale araclar 041 ihale araclar 042 ihale araclar 043 ihale araclar 044 ihale araclar 045 ihale araclar 046 ihale araclar 047 ihale araclar 048    ihale araclar 052 ihale araclar 053  ihale araclar 055 ihale araclar 056 ihale araclar 057 ihale araclar 058 ihale araclar 059 ihale araclar 060 ihale araclar 061 ihale araclar 062 ihale araclar 063 ihale araclar 064 ihale araclar 065 ihale araclar 066 ihale araclar 067 ihale araclar 068  ihale araclar 070