ihale billboard 

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 07.01.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • 3611 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, D Blok 2. Kat 5 Bağımsız Bölüm Nolu 363,34 m2 işyeri-teras’ın satış ihalesi saat 14:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 2.400.000,00 TL, geçici teminatı 72.000,00.TL’dir.
  • 3612 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, D Blok 3. Kat 6 Bağımsız Bölüm Nolu 86,98 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:02‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 550.000,00 TL, geçici teminatı 16.500,00.TL’dir.
  • 3610 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, D Blok 1. Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu 84,99 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:05‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 490.000,00 TL, geçici teminatı 14.700,00.TL’dir.
  • 3775 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 1. Kat 7 Bağımsız Bölüm Nolu 49,88 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:10’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 220.000,00 TL, geçici teminatı 6.600,00.TL’dir.
  • 3776 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 1. Kat 8 Bağımsız Bölüm Nolu 67,24 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:15’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 330.000,00 TL, geçici teminatı 9.900,00.TL’dir.
  • 3777 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 1. Kat 9 Bağımsız Bölüm Nolu 71,35 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:20’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3778 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 1. Kat 10 Bağımsız Bölüm Nolu 70,72 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:25’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3779 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 1. Kat 11 Bağımsız Bölüm Nolu 64,83 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:30’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 275.000,00 TL, geçici teminatı 8.250,00.TL’dir.
  • 3780 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 2. Kat 12 Bağımsız Bölüm Nolu 49,88 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:35’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 220.000,00 TL, geçici teminatı 6.600,00.TL’dir.
  • 3781 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 2. Kat 13 Bağımsız Bölüm Nolu 67,24 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:40’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 330.000,00 TL, geçici teminatı 9.900,00.TL’dir.
  • 3782 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 2. Kat 14 Bağımsız Bölüm Nolu 71,35 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:45’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3783 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 2. Kat 15 Bağımsız Bölüm Nolu 70,72 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:50’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3784 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 2. Kat 16 Bağımsız Bölüm Nolu 64,83 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:55’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 275.000,00 TL, geçici teminatı 8.250,00.TL’dir.
  • 3785 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 3. Kat 17 Bağımsız Bölüm Nolu 49,88 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:00’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 220.000,00 TL, geçici teminatı 6.600,00.TL’dir.
  • 3786 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 3. Kat 18 Bağımsız Bölüm Nolu 67,24 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:05’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 330.000,00 TL, geçici teminatı 9.900,00.TL’dir.
  • 3787 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 3. Kat 19 Bağımsız Bölüm Nolu 71,35 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:10’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3788 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 3. Kat 20 Bağımsız Bölüm Nolu 70,72 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:15’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 350.000,00 TL, geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.
  • 3789 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok 3. Kat 21 Bağımsız Bölüm Nolu 64,83 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:20’da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 275.000,00 TL, geçici teminatı 8.250,00.TL’dir.

İhale edilen tüm taşınmazlar 06.01.2021 tarihinde açık olacak olup katılımcılar tarafından görülebilecektir. Katılımcıların  07.01.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 06.01.2021 Tarihinde ihaleye çıkılan taşınmazlar yerinde görülebilir.

 

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi 479 ada, 47 parselde aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 37. maddesine uyularak kapalı teklif usulünde Belediye Encümeni huzurunda Akşehir Kültür Merkezinde 14.01.2021 tarihinde yapılacaktır.

  • 3603 G.M.; A Blok 2 bağımsız bölüm nolu 492,71 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 5.900.000,00.TL, geçici teminatı 177.000,00.TL.‘dir.
  • 3609 G.M.; D Blok 3 bağımsız bölüm nolu 369,93 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:10’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.500.000,00.TL, geçici teminatı 105.000,00.TL.‘dir.
  • 3774 G.M.; H Blok 6 bağımsız bölüm nolu 403,27 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:20’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.900.000,00.TL, geçici teminatı 87.000,00.TL.‘dir.

İhale edilen tüm taşınmazlar 13.01.2021 tarihinde açık olacak olup katılımcılar tarafından görülebilecektir. Taliplilerin teklif dosyalarını; ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını, Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını kapalı zarf içerisinde en geç 14.01.2021 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 14.01.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • 3604 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, C Blok Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu 23,40 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 930.000,00 TL, geçici teminatı 27.900,00.TL’dir.
  • 3605 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, C Blok Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu 22,68 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:35‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 920.000,00 TL, geçici teminatı 27.600,00.TL’dir.
  • 3607 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, D Blok Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu 26,62 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 920.000,00 TL, geçici teminatı 27.600,00.TL’dir.
  • 3608 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, D Blok Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu 22,80 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:45‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 950.000,00 TL, geçici teminatı 28.500,00.TL’dir.
  • 3617 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, F Blok Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu 60,21 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 1.100.000,00 TL, geçici teminatı 33.000,00.TL’dir.
  • 3618 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, F Blok Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu 76,08 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:55‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 1.150.000,00 TL, geçici teminatı 34.500,00.TL’dir.
  • 3619 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, F Blok Zemin+1. Kat 3 Bağımsız Bölüm Nolu 174,51 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 1.700.000,00 TL, geçici teminatı 51.000,00.TL’dir.
  • 3620 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, F Blok Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu 38,49 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:05‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 475.000,00 TL, geçici teminatı 14.250,00.TL’dir.
  • 3772 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu 106,50 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 1.250.000,00 TL, geçici teminatı 37.500,00.TL’dir.
  • 3773 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, H Blok Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm Nolu 35,62 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:15‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 400.000,00 TL, geçici teminatı 12.000,00.TL’dir.
  • 3647 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm Nolu 51,25 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.
  • 3648 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu 62,19 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:25‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.
  • 3649 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 3 Bağımsız Bölüm Nolu 63,42 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.
  • 3650 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 4 Bağımsız Bölüm Nolu 46,65 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:35‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 650.000,00 TL, geçici teminatı 19.500,00.TL’dir.
  • 3651 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm Nolu 46,93 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 455.000,00 TL, geçici teminatı 13.650,00.TL’dir.
  • 3652 G.M. no’lu Meydan Mahallesi 479 ada 47 parsel, J Blok Zemin Kat 6 Bağımsız Bölüm Nolu 44,21 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:45‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel KDV Dahil 455.000,00 TL, geçici teminatı 13.650,00.TL’dir.

İhale edilen tüm taşınmazlar 13.01.2021 tarihinde açık olacak olup katılımcılar tarafından görülebilecektir. Katılımcıların  14.01.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 06.01.2021 Tarihinde ihaleye çıkılan taşınmazlar yerinde görülebilir.

İHALE İLANI İLE VAZİYET VE KAT PLANLARININ PDF DOSYALARINI AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ:

pdfİHALE İLANI

pdfVAZİYET PLANI

pdfA BLOK ZEMİN KAT PLANI

pdfC BLOK ZEMİN KAT PLANI

pdfD BLOK 2. BODRUM KAT PLANI

pdfD BLOK 1. BODRUM KAT PLANI

pdfD BLOK ZEMİN KAT PLANI

pdfD BLOK 1. KAT PLANI

pdfD BLOK 2. KAT PLANI

pdfD BLOK 3. KAT PLANI

pdfF BLOK ZEMİN KAT PLANI

pdfH BLOK ZEMİN KAT PLANI

pdfJ BLOK ZEMİN KAT PLANI