AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle 23.07.2020 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

Yarenler Mahallesi 614 G.M. no’lu 1047 ada 2 parsel nolu 733,97 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 600.000,00 TL. geçici teminatı 18.000,00.TL’dir.

Yarenler Mahallesi 3015 G.M. no’lu 1389 ada 1 parsel nolu 528,26 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:05‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 450.000,00 TL. geçici teminatı 13.500,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 2787 G.M. no’lu 552 ada 12 parsel nolu 2.780,48 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 2.100.000,00 TL. geçici teminatı 63.000,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 2763 G.M. no’lu 882 ada 52 parsel nolu 560,01 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:15‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 360.000,00 TL. geçici teminatı 10.800,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 2764 G.M. no’lu 882 ada 53 parsel nolu 545,57 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 350.000,00 TL. geçici teminatı 10.500,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 2740 G.M. no’lu 542 ada 28 parsel nolu 193,49 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:35‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 125.000,00 TL. geçici teminatı 3.750,00.TL’dir.

Gazi Mahallesi 2869 G.M. no’lu 389 ada 116 parsel nolu 247,77 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 135.000,00 TL. geçici teminatı 4.050,00.TL’dir.

Yeni Mahallesi 3028 G.M. no’lu 943 ada 3 parsel nolu 435,09 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:45‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 190.000,00 TL. geçici teminatı 5.700,00.TL’dir.

İstasyon Mahallesi 3202 G.M. no’lu 657 ada 3 parsel nolu 588,38 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 325.000,00 TL. geçici teminatı 9.750,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 482 G.M. no’lu 1106 ada 61 parsel A Blokta bulunan Zemin Kat 14 bağımsız bölüm nolu 37,00 m2 işyerinin satış ihalesi saat 14:55‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 230.000,00 TL. geçici teminatı 6.900,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 388 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Zemin Kat 16 bağımsız bölüm nolu 25,00 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:00‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 65.000,00 TL. geçici teminatı 1.950,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 387 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Zemin Kat 17 bağımsız bölüm nolu 25,00 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:05‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 65.000,00 TL. geçici teminatı 1.950,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 386 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Zemin Kat 18 bağımsız bölüm nolu 40,00 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:10‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 100.000,00 TL. geçici teminatı 3.000,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 385 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Zemin Kat 19 bağımsız bölüm nolu 27,00 m2 işyerinin satış ihalesi saat 15:15‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 80.000,00 TL. geçici teminatı 2.400,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3734 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Bodrum Kat 27 bağımsız bölüm nolu 105,00 m2 deponun satış ihalesi saat 15:20‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 50.000,00 TL. geçici teminatı 1.500,00.TL’dir.

Meydan Mahallesi 3735 G.M. no’lu 1522 ada 1 parsel A Blokta bulunan Bodrum Kat 28 bağımsız bölüm nolu 246,00 m2 deponun satış ihalesi saat 15:25‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 92.000,00 TL. geçici teminatı 2.760,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 650 G.M. nolu 1033 ada 4 parsel C Blokta kullanım alanı 272 m2lik 1 bağımsız bölüm nolu işyerinin satış ihalesi saat 15:30’de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 375.000,00 TL. Geçici teminatı 11.200,00 TL’dir.

Seyran Mahallesi 651 G.M. nolu 1033 ada 4 parsel C Blokta kullanım alanı 70 m2lik 2 bağımsız bölüm nolu işyerinin satış ihalesi saat 15:35’de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 75.000,00 TL. Geçici teminatı 2.250,00 TL’dir.

Atakent Mahallesi 3524 G.M. nolu 255 ada 2 parsel kullanım alanı 50 m2lik 1 bağımsız bölüm nolu işyerinin satış ihalesi saat 15:40’de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 118.750,00 TL. Geçici teminatı 3.562,50 TL’dir.

Atakent Mahallesi 3525 G.M. nolu 255 ada 2 parsel kullanım alanı 50 m2lik 2 bağımsız bölüm nolu işyerinin satış ihalesi saat 15:45’de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 118.750,00 TL. Geçici teminatı 3.562,50 TL’dir.

Atakent Mahallesi 3526 G.M. nolu 255 ada 2 parsel kullanım alanı 50 m2lik 3 bağımsız bölüm nolu işyerinin satış ihalesi saat 15:50’de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 118.750,00 TL. Geçici teminatı 3.562,50 TL’dir.

İstasyon Mahallesinde bulunan 412 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 16:00’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.815,00 TL./YIL Geçici teminatı 272,25 TL’dir.

İstasyon Mahallesinde bulunan 394 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 16:05’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 2.475,00 TL./YIL Geçici teminatı 373,25 TL’dir.

Gözpınarı Mahallesinde bulunan 1102 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 16:10’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 6.325,00 TL./YIL Geçici teminatı 948,75 TL’dir.

İhaleye katılacakların 23.07.2020 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.