Mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait Yarenler Mahallesi Altın Vadi Konutları'nda  bulunan 1 adet mesken 225 Bin TL’den, Kaya Alp Konutları'nda bulunan 2 adet mesken 325 Bin TL'den ve 3 adet garaj 24 Bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla, 18 Haziran Perşembe günü saat 14.00’den itibaren açık ihale ile satılacaktır.

ihale billboard web

İHALE İLANI

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle 18.06.2020 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

 • Yarenler Mahallesi 3558 G.M. no’lu 1501 ada 1 parsel B Blokta bulunan 2. Kat 6 bağımsız bölüm nolu 174,66 m2 meskenin satış ihalesi saat 14:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 325.000,00 TL. geçici teminatı 9.750,00.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3559 G.M. no’lu 1501 ada 1 parsel B Blokta bulunan 3. Kat 7 bağımsız bölüm nolu 174,22 m2 meskenin satış ihalesi saat 14:05‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 325.000,00 TL. geçici teminatı 9.750,00.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3556 G.M. no’lu 1501 ada 1 parsel B Blokta bulunan Bodrum Kat 11 bağımsız bölüm nolu 31,13 m2 garajın satış ihalesi saat 14:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 24.250,00 TL. geçici teminatı 727,50.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3557 G.M. no’lu 1501 ada 1 parsel B Blokta bulunan Bodrum Kat 16 bağımsız bölüm nolu 31,14 m2 garajın satış ihalesi saat 14:15‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 24.250,00 TL. geçici teminatı 727,50.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3551 G.M. no’lu 1501 ada 1 parsel A Blokta bulunan Bodrum Kat 13 bağımsız bölüm nolu 28,87 m2 garajın satış ihalesi saat 14:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 24.250,00 TL. geçici teminatı 727,50.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3568 G.M. no’lu 1500 ada 5 parsel C Blokta bulunan Zemin Kat 1 bağımsız bölüm nolu 147,00 m2 meskenin satış ihalesi saat 14:25‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 225.000,00 TL. geçici teminatı 6.750,00.TL’dir.
 • Yarenler Mahallesi 3013 G.M. no’lu 1387 ada 4 parsel nolu 924,99 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 750.000,00 TL. geçici teminatı 22.500,00.TL’dir.
 • Gazi Mahallesi 2905 G.M. no’lu 1079 ada 4 parsel nolu 828,63 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:35‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 550.000,00 TL. geçici teminatı 16.500,00.TL’dir.
 • Ulupınar Mahallesi 1122 G.M. no’lu 122 ada 133 parsel nolu 2.748,33 m2 arazinin satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 109.933,20 TL. geçici teminatı 3.298,00.TL’dir.
 • Ilıcak Mahallesi 1712 G.M. no’lu 136 ada 1 parsel nolu 7.553,24 m2 arazinin satış ihalesi saat 14:45‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 94.415,50 TL. geçici teminatı 2.832,47.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 1948 G.M. no’lu 117 ada 10 parsel nolu 3.857,12 m2 arazinin satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 134.999,20 TL. geçici teminatı 4.049,98.TL’dir.
 • Gedil Mahallesi 1006 G.M. no’lu 1208 parsel nolu 36.150,00 m2 arazinin satış ihalesi saat 14:55‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 180.750,00 TL. geçici teminatı 5.422,50.TL’dir.
 • Kileci Mahallesinde bulunan 354 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 15:00’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 90.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 27.000,00 TL’dir. Şartname Bedeli 2.500,00 TL.’dir.
 • Kileci Mahallesinde bulunan 3710 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 15:05’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 70.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 21.000,00 TL’dir. Şartname Bedeli 2.500,00 TL.’dir.
 • Seyran Mahallesinde bulunan 650 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 15:10’de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 10.500,00 TL./YIL Geçici teminatı 1.575,00 TL’dir.
 • Seyran Mahallesinde bulunan 651 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 15:15’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 4.000,00 TL./YIL Geçici teminatı 600,00 TL’dir.
 • Seyran Mahallesinde bulunan 643 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 15:20’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 5.000,00 TL./YIL Geçici teminatı 750,00 TL’dir.
 • Yazla Mahallesinde bulunan 2381 G.M. no’lu işyeri kira ihalesi saat 15:25’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.320,00 TL./YIL Geçici teminatı 198,00 TL’dir.
 • Altuntaş Mahallesinde bulunan 1454 G.M. no’lu arsanın kira ihalesi saat 15:30’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.000,00 TL./YIL Geçici teminatı 150,00 TL’dir.

İhaleye katılacakların 18.06.2020 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.