Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle 19.09.2019 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Kileci Mahallesinde bulunan 3710 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 14:00’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 120.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 18.000,00 TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesinde bulunan 809 G.M. no’lu meskenin kira ihalesi saat 14:02 da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesinde bulunan 2265 G.M. no’lu Düğün Salonunun kira ihalesi saat 14:04 da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesinde bulunan 793 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:06 da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 2.900,00.TL/YIL, Geçici teminatı 435,00 TL’dir.
  • Altuntaş Mahallesinde bulunan 3381 G.M. no’lu işyerinin (Fırın) kira ihalesi saat 14:08’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 150,00 TL’dir.
  • Altuntaş Mahallesinde bulunan 3382 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:10’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 150,00 TL’dir.
  • Altuntaş Mahallesinde bulunan 3383 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:12’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 150,00 TL’dir.
  • Engilli Mahallesinde bulunan 902 G.M. no’lu mesire alanı kira ihalesi saat 14:14’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 5.300,00.TL/YIL, Geçici teminatı 795,00 TL’dir.
  • Reis Mahallesinde bulunan 985 G.M. no’lu meskenin kira ihalesi saat 14:16 da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli 1.400,00.TL/YIL, Geçici teminatı 210,00 TL’dir.

İhaleye katılacakların 19.09.2019 Perşembe günü saat 12.30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.