Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi, 32200. Sokak 479 ada, 47 parseldeki ve Tipiköy Mahallesindeki aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45,46,47.maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 19.10.2018 tarihinde yapılacaktır.

 • 3621 G.M.; F Blok 1. kat 5 bağımsız bölüm nolu 58,74 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 143.000,00.TL, geçici teminatı 4.290,00.TL.‘dir.
 • 3622 G.M.; F Blok 1. kat 6 bağımsız bölüm nolu 59,88 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:05’da yapılacak olup; muhammen bedeli 162.000,00.TL, geçici teminatı 4.860,00.TL.‘dir.
 • 3623 G.M.; F Blok 1. kat 7 bağımsız bölüm nolu 27,29 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:10’da yapılacak olup; muhammen bedeli 95.000,00.TL, geçici teminatı 2.850,00.TL.‘dir.
 • 3624 G.M.; F Blok 2. kat 8 bağımsız bölüm nolu 86,62 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:15’da yapılacak olup; muhammen bedeli 176.000,00.TL, geçici teminatı 5.280,00.TL.‘dir.
 • 3625 G.M.; F Blok 2. kat 9 bağımsız bölüm nolu 69,84 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:20’da yapılacak olup; muhammen bedeli 155.000,00.TL, geçici teminatı 4.650,00.TL.‘dir.
 • 3626 G.M.; F Blok 2. kat 10 bağımsız bölüm nolu 59,68 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:25’da yapılacak olup; muhammen bedeli 157.000,00.TL, geçici teminatı 4.710,00.TL.‘dir.
 • 3627 G.M.; F Blok 2. kat 11 bağımsız bölüm nolu 27,29 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:30’da yapılacak olup; muhammen bedeli 76.000,00.TL, geçici teminatı 2.280,00.TL.‘dir.
 • 3628 G.M.; F Blok 3. kat + çatı katı 12 bağımsız bölüm nolu 208,72 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:35’da yapılacak olup; muhammen bedeli 276.000,00.TL, geçici teminatı 8.280,00.TL.‘dir.
 • 3629 G.M.; F Blok 3. kat + çatı katı 13 bağımsız bölüm nolu 150,65 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:40’da yapılacak olup; muhammen bedeli 234.000,00.TL, geçici teminatı 7.020,00.TL.‘dir.
 • 3630 G.M.; F Blok 3. kat + çatı katı 14 bağımsız bölüm nolu 155,40 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:45’da yapılacak olup; muhammen bedeli 238.000,00.TL, geçici teminatı 7.140,00.TL.‘dir.
 • 3631 G.M.; F Blok 3. kat 15 bağımsız bölüm nolu 27,29 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:50’da yapılacak olup; muhammen bedeli 72.000,00.TL, geçici teminatı 2.160,00.TL.‘dir.
 • 3653 G.M.;  J Blok 1. kat 7 bağımsız bölüm nolu 97,21 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:55’da yapılacak olup; muhammen bedeli 140.000,00.TL, geçici teminatı 4.200,00.TL.‘dir.
 • 3654 G.M.;  J Blok 1. kat 8 bağımsız bölüm nolu 49,65 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 97.000,00.TL, geçici teminatı 2.910,00.TL.‘dir.
 • 3655 G.M.;  J Blok 1. kat 9 bağımsız bölüm nolu 50,39 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:05’da yapılacak olup; muhammen bedeli 97.000,00.TL, geçici teminatı 2.910,00.TL.‘dir.
 • 3656 G.M.;  J Blok 1. kat 10 bağımsız bölüm nolu 52,21 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:10’da yapılacak olup; muhammen bedeli 120.000,00.TL, geçici teminatı 3.600,00.TL.‘dir.
 • 3657 G.M.;  J Blok 1. kat 11 bağımsız bölüm nolu 36,16 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:15’da yapılacak olup; muhammen bedeli 87.000,00.TL, geçici teminatı 2.610,00.TL.‘dir.
 • 3658 G.M.;  J Blok 2. kat 12 bağımsız bölüm nolu 97,21 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:20’da yapılacak olup; muhammen bedeli 139.000,00.TL, geçici teminatı 4.170,00.TL.‘dir.
 • 3659 G.M.;  J Blok 2. kat 13 bağımsız bölüm nolu 53,18 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:25’da yapılacak olup; muhammen bedeli 96.000,00.TL, geçici teminatı 2.880,00.TL.‘dir.
 • 3660 G.M.;  J Blok 2. kat 14 bağımsız bölüm nolu 53,94 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:30’da yapılacak olup; muhammen bedeli 96.000,00.TL, geçici teminatı 2.880,00.TL.‘dir.
 • 3661 G.M.;  J Blok 2. kat 15 bağımsız bölüm nolu 52,21 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:35’da yapılacak olup; muhammen bedeli 117.000,00.TL, geçici teminatı 3.510,00.TL.‘dir.
 • 3662 G.M.;  J Blok 2. kat 16 bağımsız bölüm nolu 36,16 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:40’da yapılacak olup; muhammen bedeli 86.000,00.TL, geçici teminatı 2.580,00.TL.‘dir.
 • 3663 G.M.;  J Blok 3.+çatı katı 17 bağımsız bölüm nolu 191,15 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:45’da yapılacak olup; muhammen bedeli 248.000,00.TL, geçici teminatı 7.440,00.TL.‘dir.
 • 3664 G.M.;  J Blok 3.+çatı katı 18 bağımsız bölüm nolu 117,55 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:50’da yapılacak olup; muhammen bedeli 165.000,00.TL, geçici teminatı 4.950,00.TL.‘dir.
 • 3665 G.M.;  J Blok 3.+çatı katı 19 bağımsız bölüm nolu 119,69 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:55’da yapılacak olup; muhammen bedeli 165.000,00.TL, geçici teminatı 4.950,00.TL.‘dir.
 • 3666 G.M.;  J Blok 3.+çatı katı 20 bağımsız bölüm nolu 149,41 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 16:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 213.000,00.TL, geçici teminatı 6.390,00.TL.‘dir.
 • 3667 G.M.;  J Blok 3. kat 21 bağımsız bölüm nolu 36,16 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 16:05’da yapılacak olup; muhammen bedeli 91.000,00.TL, geçici teminatı 2.730,00.TL.‘dir.
 • 1695 G.M. nolu Tipiköy Mahallesinde bulunan 113 ada 10 parsel 1394,30 m2 arsanın satış ihalesi saat 16:10’da yapılacak olup; muhammen bedeli 29.000,00.TL, geçici teminatı 870,00.TL.’dir.
 • 3688 G.M. nolu Tipiköy Mahallesinde bulunan 113 ada 11 parsel 1394,45 m2 arsanın satış ihalesi saat 16:15’da yapılacak olup; muhammen bedeli 29.000,00.TL, geçici teminatı 870,00.TL.’dir.
 • 3689 G.M. nolu Tipiköy Mahallesinde bulunan 113 ada 12 parsel 1394,37 m2 arsanın satış ihalesi saat 16:20’da yapılacak olup; muhammen bedeli 29.000,00.TL, geçici teminatı 870,00.TL.’dir.
 • 3690 G.M. nolu Tipiköy Mahallesinde bulunan 113 ada 13 parsel 1394,38 m2 arsanın satış ihalesi saat 16:25’da yapılacak olup; muhammen bedeli 29.000,00.TL, geçici teminatı 870,00.TL.’dir.

Taliplilerin 19.10.2018 tarihinde Cuma günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

Ek: pdfKat Planları6.37 MB

dudu ihale 1000