Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Meydan Mahallesi, 32200. Sokak 479 ada, 47 parselde aşağıda belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı kanunun 45,46,47.maddelerine uyularak açık artırma ihale suretiyle Belediye Encümeni huzurunda 18.10.2018 tarihinde yapılacaktır.

3602 G.M.; A Blok 1 bağımsız bölüm nolu 452,01 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 10:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.000.000,00.TL, geçici teminatı 90.000,00.TL.‘dir.

3603 G.M.; A Blok 2 bağımsız bölüm nolu 492,71 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 11:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 3.500.000,00.TL, geçici teminatı 105.000,00.TL.‘dir.

3606 G.M.; C Blok 3 bağımsız bölüm nolu 290,89 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 14:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.200.000,00.TL, geçici teminatı 66.000,00.TL.‘dir.

3609 G.M.; D Blok 3 bağımsız bölüm nolu 369,93 m2’lik işyerinin satış ihalesi saat 15:00’da yapılacak olup; muhammen bedeli 2.600.000,00.TL, geçici teminatı 78.000,00.TL.‘dir.

Taliplilerin 18.10.2018 tarihinde Perşembe günü ihale saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve teminat makbuzlarını plastik dosya içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

Ek: pdfKat Planları4.64 MB

dudu ihale 1000