Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 25.02.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

Doğrugöz Mahallesi 3740 G.M. no’lu 103 ada 149 parsel nolu 3.123,99 m2 arsanın (Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı) satış ihalesi saat 14:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.915.724,00 TL, geçici teminatı 87.471,72.TL’dir.

Saray Mahallesi 3756 G.M. no’lu 273 ada 104 parsel nolu 502,15 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 60.000,00 TL, geçici teminatı 1.800,00.TL’dir.

Atakent Mahallesi 761 G.M. no’lu 199 ada 45 parsel nolu 12.747,23 m2 Elmalık ve Vişnelik’in satış ihalesi saat 14:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 262.000,00 TL, geçici teminatı 7.860,00.TL’dir.

Atakent Mahallesinde bulunan 760 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Restoran-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 14:30’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli Kdv Dahil 12.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.

Katılımcıların 25.02.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.