Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazın Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 01.02.2024 Perşembe günü kiralama ihalesi yapılacaktır.

  • Doğrugöz Mahallesi 892 G.M. no’lu  291 ada 230-231-232-233-234-235 parsel  1.520,00 m² (385,00 m² Kapalı Alan)  İşyerinin (Düğün Salonu)  kiralama ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 40.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 6.000,00.TL’dir.
  • Engili Mahallesi 904 G.M. no’lu  229 ada 1 parsel  1.834,00 m² (300,00 m² Kapalı Alan)  İşyerinin (Düğün Salonu)  kiralama ihalesi saat 14:35‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 35.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 5.250,00.TL’dir.
  • Reis Mahallesi 2198 G.M. no’lu 112 ada 49 parsel  4.723,28 m² Tarlanın kiralama ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 3.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 450,00.TL’dir.
  • Yazla Mahallesi 1774 G.M. no’lu 103 ada 483 parsel 2.955,56 m² Tarlanın kiralama ihalesi saat 14:45‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel 2.000,00 TL/YIL, geçici teminatı 300,00.TL’dir.

Katılımcıların 01.02.2024 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.