Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazın Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 30.11.2023 Perşembe günü satış ihalesi yapılacaktır.

  • Doğrugöz Mahallesi 3740 G.M. no’lu 103 ada 149 parsel nolu 3.123,99 m2 Arsanın (Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanı) satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 9.000.000,00 TL, geçici teminatı 270.000,00.TL’dir.

Katılımcıların 30.11.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.