Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazın Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 28.09.2023 Perşembe günü ihalesi yapılacaktır.

  • İstasyon   Mahallesi 2.271,05 m²  555 G.M. no’lu  Park-Kafeterya-Halısaha kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 35.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 5.250,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 163 ada 17 parselde 14.256,63 m²  1139 G.M. no’lu  Soğuk Hava Deposu kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 1 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 150.000,00.TL, Geçici teminatı 4.500,00 TL’dir.

Katılımcıların 28.09.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Şartnamede istenen belgeler, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.