Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 13.07.2023 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Altunkalem  Mahallesi  3969 G.M. no’lu 1410 ada 2 parsel 3. Kat 3 nolu Bağımsız Bölüm Brüt Alanı 158,77 m² (4+1) Dairenin satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.750.000,00 TL, geçici teminatı 82.500,00.TL’dir.
  • Ucuzluk  Mahallesi 3949 G.M. no’lu 1728 ada 3 parsel 495,19 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.485.570,00 TL, geçici teminatı 44.567,10.TL’dir.
  •  Çakıllar  Mahallesi 3858 G.M. no’lu 181 ada 22 parsel 1.017,49 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 325.596,80 TL, geçici teminatı 9.767,90.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3881 G.M. no’lu 200 ada 10 parsel 573,70 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 482.000,00 TL, geçici teminatı 14.460,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3882 G.M. no’lu 200 ada 11 parsel 573,70 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 482.000,00 TL, geçici teminatı 14.460,00.TL’dir.
  •  Engili  Mahallesi 3883 G.M. no’lu 200 ada 12 parsel 579,89 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 488.000,00 TL, geçici teminatı 14.640,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3916 G.M. no’lu 200 ada 19 parsel 610,01 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 513.000,00 TL, geçici teminatı 15.390,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3917 G.M. no’lu 200 ada 20 parsel 535,55 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 450.000,00 TL, geçici teminatı 13.500,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3918 G.M. no’lu 200 ada 21 parsel 642,03 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 540.000,00 TL, geçici teminatı 16.200,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3919 G.M. no’lu 200 ada 22 parsel 637,09 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 536.000,00 TL, geçici teminatı 16.080,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3889 G.M. no’lu 242 ada 1 parsel 766,22 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 644.000,00 TL, geçici teminatı 19.320,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3890 G.M. no’lu 242 ada 2 parsel 699,22 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 588.000,00 TL, geçici teminatı 17.640,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3891 G.M. no’lu 242 ada 3 parsel 682,28 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 574.000,00 TL, geçici teminatı 17.220,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3892 G.M. no’lu 242 ada 4 parsel 677,03 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 569.000,00 TL, geçici teminatı 17.070,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3893 G.M. no’lu 242 ada 5 parsel 766,17 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 644.000,00 TL, geçici teminatı 19.320,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3894 G.M. no’lu 242 ada 6 parsel 766,35 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 644.000,00 TL, geçici teminatı 19.320,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3895 G.M. no’lu 243 ada 1 parsel 601,82 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 506.000,00 TL, geçici teminatı 15.180,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3896 G.M. no’lu 243 ada 2 parsel 608,05 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 511.000,00 TL, geçici teminatı 15.330,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3897 G.M. no’lu 243 ada 3 parsel 608,12 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 511.000,00 TL, geçici teminatı 15.330,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3898 G.M. no’lu 243 ada 4 parsel 608,16 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 511.000,00 TL, geçici teminatı 15.330,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3899 G.M. no’lu 243 ada 5 parsel 601,77 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 506.000,00 TL, geçici teminatı 15.180,00.TL’dir.
  • Engili  Mahallesi 3900 G.M. no’lu 243 ada 6 parsel 601,56 m² Arsanın satış ihalesi saat 18:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 506.000,00 TL, geçici teminatı 15.180,00.TL’dir.

Katılımcıların 13.07.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

NOT: TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİNİN YARISI PEŞİN TAHSİL EDİLECEK OLUP, YARISI 3 TAKSİTLE (3 AY) ÖDENECEKTİR.

001002003004