Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 02.03.2023 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • İstasyon    Mahallesi 1385 ada 1 parselde bulunan 628 G.M. no’lu  İşyerinin (Aqua Park) kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 140.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 42.000,00 TL’dir.
  • Eskikale   Mahallesi 149 ada 31 parselde bulunan 669 G.M. no’lu  İşyerinin (Butik Otel)  kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 15.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 4.500,00 TL’dir.
  • Kuşçu   Mahallesi 167 ada 1 parselde bulunan 10.64 m² 128 G.M. no’lu İşyerinin kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 18.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 2.700,00 TL’dir.
  • İstasyon   Mahallesi 951 ada 6 parselde bulunan 17.00 m²   404 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 12.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.800,00 TL’dir.
  • İstasyon   Mahallesi 951 ada 6 parselde bulunan 17.00 m²   407 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 12.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.800,00 TL’dir
  • İstasyon   Mahallesi 951 ada 6 parselde bulunan 17.00 m²   412 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 12.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.800,00 TL’dir
  • Doğrugöz   Mahallesi 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m²  841 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 7.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.125,00 TL’dir.
  • Doğrugöz   Mahallesi 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m²  847 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 7.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.125,00 TL’dir.
  • Doğrugöz   Mahallesi 200 ada 11 parselde bulunan 50.00 m²  849 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 7.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.125,00 TL’dir.

Katılımcıların 02.03.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.