AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 01.12.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Atakent   Mahallesi 239 ada 1 parselde  726 G.M. no’lu bulunan Düğün Salonunun kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 11.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.650,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 158 ada 105 parselde 4,749.91 m²   767 G.M. no’lu  Kiraz Bahçesinin kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 4.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 600,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 158 ada 123 parselde 4,154.99 m² 768 G.M. no’lu  Kiraz Bahçesinin kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 3.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 525,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 158 ada 122 parselde  2,462.13 m² 769 G.M. no’lu  Kiraz Bahçesinin kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 158 ada 31 parselde 15,802.58 m²  770 G.M. no’lu  Kiraz Bahçesinin kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 12.750,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.912,50 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 176 ada 1 parselde 7,280.65 m²  2315 G.M. no’lu  Tarlanın kira ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 4.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 675,00 TL’dir.
  • Atakent   Mahallesi 159 ada 2 parselde 2,356.54 m²  3458 G.M. no’lu  Tarlanın kira ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 3.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 525,00 TL’dir.
  • Çakıllar   Mahallesi 227 ada 9 parselde 25.00 m² 794 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 2.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 375,00 TL’dir.
  • Gözpınarı   Mahallesi  1581 parselde 46,700.00 m² 1096 G.M. no’lu  Tarlanın kira ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 14.200,00.TL/YIL, Geçici teminatı 2.130,00 TL’dir.
  • Gözpınarı   Mahallesi 3325 parselde 3,528.00 m²  1097 G.M. no’lu  Tarlanın kira ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 1.800,00.TL/YIL, Geçici teminatı 270,00 TL’dir.

Katılımcıların 01.12.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.