AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 24.11.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

 • Yarenler  Mahallesi  3864 G.M. no’lu 1805 ada 1 parsel nolu 644,76 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.000.000,00 TL, geçici teminatı 90.000,00.TL’dir.
 • Anıt  Mahallesi  3923 G.M. no’lu 1532 ada 119 parsel nolu 163,19 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 165.000,00 TL, geçici teminatı 4.950,00.TL’dir.
 • Yeniköy  Mahallesi  1126 G.M. no’lu 216 ada 49 parsel nolu 598,95 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 270.000,00 TL, geçici teminatı 8.100,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3834 G.M. no’lu 135 ada 47 parsel nolu 238,40 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 108.000,00 TL, geçici teminatı 3.240,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3835 G.M. no’lu 135 ada 48 parsel nolu 625,82 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 282.000,00 TL, geçici teminatı 8.460,00.TL’dir.
 • Ulupınar    Mahallesi  3836 G.M. no’lu 135 ada 49 parsel nolu 310,26 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 140.000,00 TL, geçici teminatı 4.200,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3837 G.M. no’lu 157 ada 1 parsel nolu 584,49 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 264.000,00 TL, geçici teminatı 7.920,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3838 G.M. no’lu 157 ada 2 parsel nolu 471,32 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 213.000,00 TL, geçici teminatı 6.390,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3839 G.M. no’lu 157 ada 3 parsel nolu 484,12 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 218.000,00 TL, geçici teminatı 6.540,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3840 G.M. no’lu 157 ada 4 parsel nolu 517,97 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 234.000,00 TL, geçici teminatı 7.020,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3841 G.M. no’lu 157 ada 5 parsel nolu 627,17 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 283.000,00 TL, geçici teminatı 8.490,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3842 G.M. no’lu 157 ada 6 parsel nolu 425,23 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 192.000,00 TL, geçici teminatı 5.760,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3843 G.M. no’lu 157 ada 7 parsel nolu 429,33 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 194.000,00 TL, geçici teminatı 5.820,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3844 G.M. no’lu 158 ada 1 parsel nolu 495,44 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 223.000,00 TL, geçici teminatı 6.690,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3845 G.M. no’lu 158 ada 2 parsel nolu 439,23 m² Arsanın satış ihalesi saat 16:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 198.000,00 TL, geçici teminatı 5.940,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3846 G.M. no’lu 158 ada 3 parsel nolu 435,55 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 196.000,00 TL, geçici teminatı 5.840,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3847 G.M. no’lu 158 ada 4 parsel nolu 413,58 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 187.000,00 TL, geçici teminatı 5.610,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3848 G.M. no’lu 158 ada 5 parsel nolu 505,29 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 228.000,00 TL, geçici teminatı 6.840,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3849 G.M. no’lu 158 ada 6 parsel nolu 501,16 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 226.000,00 TL, geçici teminatı 6.780,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3850 G.M. no’lu 158 ada 7 parsel nolu 460,53 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 208.000,00 TL, geçici teminatı 6.240,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3851 G.M. no’lu 158 ada 8 parsel nolu 436,42 m² Arsanın satış ihalesi saat 17:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 197.000,00 TL, geçici teminatı 5.910,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3852 G.M. no’lu 158 ada 9 parsel nolu 433,09 m² Arsanın satış ihalesi saat 18:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 195.000,00 TL, geçici teminatı 5.850,00.TL’dir.
 • Ulupınar   Mahallesi  3853 G.M. no’lu 158 ada 10 parsel nolu 484,33 m² Arsanın satış ihalesi saat 18:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 218.000,00 TL, geçici teminatı 6.540,00.TL’dir.

Katılımcıların 24.11.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

evi 001evi 002evi 003evi 004

0001 2022 11 3 calisma001 2022 11 3 DJI 0910002 2022 11 3 DJI 0911003 2022 11 3 DJI 0912004 2022 11 3 DJI 0913005 2022 11 3 DJI 0916006 2022 11 3 DJI 0917007 2022 11 3 DJI 0918008 2022 11 3 DJI 0919009 2022 11 3 DJI 0922010 2022 11 3 DJI 0923011 2022 11 3 DJI 0924012 2022 11 3 DJI 0925013 2022 11 3 DJI 0926014 2022 11 3 DJI 0927015 2022 11 3 DJI 0929016 2022 11 3 DJI 0930017 2022 11 3 DJI 0931019 2022 11 3 DJI 0932020 2022 11 3 DJI 0933021 2022 11 3 DJI 0934022 2022 11 3 DJI 0935023 2022 11 3 DJI 0936024 2022 11 3 DJI 0938025 2022 11 3 DJI 0939026 2022 11 3 DJI 0940027 2022 11 3 DJI 0941