AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

            Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 28.07.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Kızılca   Mahallesi 205 ada 37 parselde  510 G.M. no’lu  Çay Bahçesinin (Hıdırlık Çay Bahçesi)d kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 200.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 30.000,00 TL’dir.
  • Seyran   Mahallesi 1776 ada 1 parselde  1901 G.M. no’lu bulunan Kantarın kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 750,00.TL/YIL, Geçici teminatı 112,50 TL’dir.
  • Karahüyük  Mahallesi 165 ada 2 parselde 3412 G.M. no’lu  İşyerinin kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 4.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 675,00 TL’dir.

Katılımcıların 28.07.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.