AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

            Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 04.08.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

 • Meydan  Mahallesi 3611 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  D Blok 2. Kat 5 nolu Bağımsız Bölüm ( C Blok Ek-2) 363,34 m2 İşyerinin (Lokanta Teras) satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.900.000,00 TL, geçici teminatı 87.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3612 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  D Blok 3. Kat 6 nolu Bağımsız Bölüm 86,98 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3636 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 78,85 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 710.000,00 TL, geçici teminatı 21.300,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3637 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm 77,65 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 620.000,00 TL, geçici teminatı 18.600,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3638 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 3 nolu Bağımsız Bölüm 102,30 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.000.000,00 TL, geçici teminatı 30.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3639 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel G Blok -1. Kat 4 nolu Bağımsız Bölüm 82,77 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 740.000,00 TL, geçici teminatı 22.200,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi  3642 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel H Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm  102,06 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 800.000,00 TL, geçici teminatı 24.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi  3643 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel H Blok -1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm  75,62 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 610.000,00 TL, geçici teminatı 18.300,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3645 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel I Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm ( G Blok Ek-1 ) 242,16 m2 İşyerinin (Restaurant) satış ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.000.000,00 TL, geçici teminatı 60.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3668 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel J Blok -1. Kat 22 nolu Bağımsız Bölüm 97,42 m2 İşyerinin (Kafe) satış ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 870.000,00 TL, geçici teminatı 26.100,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3673 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 65,02 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 650.000,00 TL, geçici teminatı 19.500,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3674 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm 54,86 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 540.000,00 TL, geçici teminatı 16.200,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3675 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 3 nolu Bağımsız Bölüm 53,61 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 540.000,00 TL, geçici teminatı 16.200,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3676 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  K Blok -1. Kat 4 nolu Bağımsız Bölüm 21,73 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 200.000,00 TL, geçici teminatı 6.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3613 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel parsel D Blok -1. Kat 7 nolu Bağımsız Bölüm 36,76 m2 Deponun satış ihalesi saat 16:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 110.000,00 TL, geçici teminatı 3.300,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3614 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel D Blok -1. Kat 8 nolu Bağımsız Bölüm 4,96 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 20.000,00 TL, geçici teminatı 600,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3632 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel F Blok -1. Kat 16 nolu Bağımsız Bölüm 63,88 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 250.000,00 TL, geçici teminatı 7.500,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3671 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel J Blok -1. Kat 25 nolu Bağımsız Bölüm 75,50 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 220.000,00 TL, geçici teminatı 6.600,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3615 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel D Blok -2. Kat 9 nolu Bağımsız Bölüm 36,76 m2 Deponun  satış ihalesi saat 17:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 110.000,00 TL, geçici teminatı 3.300,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3616 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel D Blok -2. Kat 10 nolu Bağımsız Bölüm 4,96 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 20.000,00 TL, geçici teminatı 600,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3633 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 17 nolu Bağımsız Bölüm 34,79 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 90.000,00 TL, geçici teminatı 2.700,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3634 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 18 nolu Bağımsız Bölüm 43,20 m2 Deponun satış ihalesi saat 18:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 100.000,00 TL, geçici teminatı 3.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3635 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel F Blok -2. Kat 19 nolu Bağımsız Bölüm 14,40 m2 Deponun satış ihalesi saat 18:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 35.000,00 TL, geçici teminatı 1.050,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3672 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel J Blok -2. Kat 26 nolu Bağımsız Bölüm 38,92 m2 Deponun satış ihalesi saat 18:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 100.000,00 TL, geçici teminatı 3.000,00.TL’dir.

Katılımcıların 04.08.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

1 dudukadin 2 kat2 dudukadin 3 kat3 1 kat4 2 kat