AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 30.06.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

 • Saray   Mahallesi 3806 G.M. no’lu 275 ada 9 parsel nolu 653,84 m2 Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 175.000,00 TL, geçici teminatı 5.250,00.TL’dir.
 • Değirmenköy   Mahallesi 1892 G.M. no’lu 108 ada 1 parsel nolu 5.168,18 m2 Tarlanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 18.500,00 TL, geçici teminatı 555,00.TL’dir.
 • Değirmenköy   Mahallesi 1907 G.M. no’lu 139 ada 5 parsel nolu 8.175,43 m2 Tarlanın satış ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 30.000,00 TL, geçici teminatı 900,00.TL’dir.
 • Seyran  Mahallesi 636 G.M. no’lu 1033 ada 6 parsel  A Blok 8 nolu Bağımsız Bölüm 80,00 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 610.000,00 TL, geçici teminatı 18.300,00.TL’dir.
 • Seyran  Mahallesi 637 G.M. no’lu 1033 ada 6 parsel A Blok 9 nolu Bağımsız Bölüm 80,00 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 610.000,00 TL, geçici teminatı 18.300,00.TL’dir.
 • Seyran  Mahallesi 642 G.M. no’lu 1033 ada 6 parsel B Blok 2 nolu Bağımsız Bölüm 85,00 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 640.000,00 TL, geçici teminatı 19.200,00.TL’dir.
 • Seyran  Mahallesi 643 G.M. no’lu 1033 ada 6 parsel B Blok 3 nolu Bağımsız Bölüm 85,00 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 640.000,00 TL, geçici teminatı 19.200,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3607 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  D Blok Zemin Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 26,62 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 1.800.000,00 TL, geçici teminatı 54.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3611 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  D Blok 2. Kat 5 nolu Bağımsız Bölüm ( C Blok Ek-2) 363,34 m2 İşyerinin (Lokanta Teras) satış ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.900.000,00 TL, geçici teminatı 87.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3612 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  D Blok 3. Kat 6 nolu Bağımsız Bölüm 86,98 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 900.000,00 TL, geçici teminatı 27.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3617 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel   F Blok Zemin Kat 1 nolu Bağımsız Bölüm 60,21 m2 İşyerinin satış ihalesi saat 16:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.200.000,00 TL, geçici teminatı 66.000,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3677 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 5 nolu Bağımsız Bölüm 4,32 m2 İşyerinin(Büfe) satış ihalesi saat 16:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 90.000,00 TL, geçici teminatı 2.700,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3678 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel K Blok -1. Kat 6 nolu Bağımsız Bölüm 4,32 m2 İşyerinin(Büfe) satış ihalesi saat 16:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 90.000,00 TL, geçici teminatı 2.700,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3632 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel F Blok -1. Kat 16 nolu Bağımsız Bölüm 63,88 m2 Deponun satış ihalesi saat 16:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 250.000,00 TL, geçici teminatı 7.500,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3613 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel parsel D Blok -1. Kat 7 nolu Bağımsız Bölüm 36,76 m2 Deponun satış ihalesi saat 16:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 110.000,00 TL, geçici teminatı 3.300,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3614 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel D Blok -1. Kat 8 nolu Bağımsız Bölüm 4,96 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 20.000,00 TL, geçici teminatı 600,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3669 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel J Blok -1. Kat 23 nolu Bağımsız Bölüm 40,33 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 160.000,00 TL, geçici teminatı 4.800,00.TL’dir.
 • Meydan  Mahallesi 3670 G.M. no’lu 479 ada 47 parsel  parsel J Blok -1. Kat 24 nolu Bağımsız Bölüm 41,24 m2 Deponun satış ihalesi saat 17:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 140.000,00 TL, geçici teminatı 4.200,00.TL’dir.

Katılımcıların 30.06.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

resim1resim2resim3resim4resim5resim6resim7resim8