AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Ana hizmet binası (Tarihi Cumhuriyet Okulu Binası) Meclis Toplantı salonu 28.04.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

Karahüyük Mahallesi 186 ada 4 parselde 959  G.M. no’lu İşyeri (Kahvehane 60 m²)  kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 7.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1050,00 TL’dir.

Gölçayır Mahallesi 128 ada 19 parselde 931 G.M. no’lu İşyeri (Meyve Sebze Komisyon 20 m²)  kira ihalesi saat 14:45‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 3.500,00.TL/YIL, Geçici teminatı 525,00 TL’dir.

Katılımcıların 28.04.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

wa2wa1