AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 10.02.2022 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Gölçayır Mahallesi 1128 G.M. no’lu 151 ada 90 parsel nolu 15.298,69 m² Tarlanın (Eriklik) satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 775.000,00 TL, geçici teminatı 23.250,00.TL’dir.
  • Gölçayır Mahallesi 937 G.M. no’lu 123 ada 2 parsel nolu 4.625,11 m² Söğütlük’ün satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır.          Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 100.000,00 TL, geçici teminatı 3.000,00.TL’dir.
  • İstasyon  Mahallesi 951 ada 6 parselde 436 G.M. no’lu İşyerinin ( Soğuk Hava Deposu)  kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  20.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 3.000,00 TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 214 ada 15 parselde 806 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 7 .000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.050,00 TL’dir.
  • Karahüyük  Mahallesi 133  ada 208 parselde 951 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  3.250,00.TL/YIL, Geçici teminatı 487,50 TL’dir.
  • Reis Mahallesi 182 ada 31 parselde 978 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:20‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  4.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 600,00 TL’dir.
  • Reis Mahallesi 182 ada 31 parselde 979 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  4.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 600,00 TL’dir.
  • Karabulut Mahallesi  2 parselde 1049 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.250,00.TL/YIL, Geçici teminatı 337,50 TL’dir.
  • Karabulut  Mahallesi 2 parselde 1050 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.250,00.TL/YIL, Geçici teminatı 337,50 TL’dir.

Katılımcıların 10.02.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.