AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ihale 2021 06 07 

pdfAyrıntılı Bilgi Dosyası (PDF)90.35 KB

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 24.06.2021 Perşembe günü Saat 14.30’dan itibaren ihaleleri yapılacaktır.

 • Saray Mahallesi 3791 G.M. no’lu 102 ada 12 parsel nolu 514,06 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 69.500,00 TL, geçici teminatı 2.085,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3792 G.M. no’lu 102 ada 13 parsel nolu 515,84 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:35‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 68.500,00 TL, geçici teminatı 2.055,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3793 G.M. no’lu 102 ada 14 parsel nolu 538,96 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 71.500,00 TL, geçici teminatı 2.145,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3794 G.M. no’lu 102 ada 15 parsel nolu 394,00 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:45‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 52.000,00 TL, geçici teminatı 1.560,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3795 G.M. no’lu 102 ada 16 parsel nolu 393,86 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:50‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 52.000,00 TL, geçici teminatı 1.560,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3796 G.M. no’lu 102 ada 17 parsel nolu 534,71 m2 arsanın satış ihalesi saat 14:55‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 72.500,00 TL, geçici teminatı 2.175,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3798 G.M. no’lu 275 ada 1 parsel nolu 634,83 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:00‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 86.000,00 TL, geçici teminatı 2.580,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3799 G.M. no’lu 275 ada 2 parsel nolu 614,61 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:05‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 83.000,00 TL, geçici teminatı 2.490,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3800 G.M. no’lu 275 ada 3 parsel nolu 733,67 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 97.500,00 TL, geçici teminatı 2.925,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3801 G.M. no’lu 275 ada 4 parsel nolu 666,85 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:15‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 86.000,00 TL, geçici teminatı 2.580,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3802 G.M. no’lu 275 ada 5 parsel nolu 710,37 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:20‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 91.500,00 TL, geçici teminatı 2.745,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3803 G.M. no’lu 275 ada 6 parsel nolu 471,13 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:25‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 62.000,00 TL, geçici teminatı 1.860,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3804 G.M. no’lu 275 ada 7 parsel nolu 444,37 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 58.500,00 TL, geçici teminatı 1.755,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3805 G.M. no’lu 275 ada 8 parsel nolu 687,71 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:35‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 90.500,00 TL, geçici teminatı 2.715,00.TL’dir.
 • Saray Mahallesi 3806 G.M. no’lu 275 ada 9 parsel nolu 633,84 m2 arsanın satış ihalesi saat 15:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedeli 84.000,00 TL, geçici teminatı 2.520,00.TL’dir.

İhaleye katılacakların 24.06.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.