AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 17.06.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

 • İstasyon Mahallesi 951 ada 6 parselde 426 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  7.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.050,00 TL’dir.
 • İstasyon Mahallesi 951 ada 6 parselde 427 G.M. no’lu  işyerinin  kira ihalesi saat 14:35‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  7.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.050,00 TL TL’dir.
 • Seyran Mahallesinde bulunan 494 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:40’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 450,00 TL’dir.
 • Kuruçay  Mahallesinde bulunan 664 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Restoran-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 14:45’de yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli  20.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 6.000,00 TL’dir.
 • Atakent Mahallesinde bulunan 760 G.M. no’lu işyerinin (Kafeterya-Restoran-Çay Bahçesi) kira ihalesi saat 14:50’de yapılacaktır. Bu taşınmaz 10 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  12.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 3.600,00 TL’dir.
 • Karahüyük Mahallesi 133 ada 208 parselde 950 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 14:55‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli  3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 450,00 TL’dir.
 • Karahüyük Mahallesi 133 ada 208 parselde 951 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:00‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 450,00 TL’dir.
 • Karahüyük Mahallesi 133 ada 208 parselde 956 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:05‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 450,00 TL’dir.
 • Karabulut Mahallesi 2 parselde 1048 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
 • Karabulut Mahallesi 2 parselde 1049 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:15‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
 • Karabulut Mahallesi 2 parselde 1050 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:20‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.
 • Karabulut Mahallesi 2 parselde 1051 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 15:25‘de yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli  2.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 300,00 TL’dir.

Katılımcıların 17.06.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.