Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 22.04.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Seyran Mahallesi  3711 G.M. no’lu 541 ada 25 parsel  213,87 m² arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 100.000,00 TL, geçici teminatı 3.000,00.TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 3812 G.M. no’lu 267 ada 1 parsel  530,47 m² arsanın satış ihalesi saat 14:35‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 60.000,00 TL, geçici teminatı 1.800,00.TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 3813 G.M. no’lu 267 ada 2 parsel  499,41 m² arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 55.000,00 TL, geçici teminatı 1.650,00.TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 3814 G.M. no’lu 267 ada 13 parsel  516,81 m² arsanın satış ihalesi saat 14:45‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 57.000,00 TL, geçici teminatı 1.710,00.TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 3815 G.M. no’lu 267 ada 14 parsel  514,00 m² arsanın satış ihalesi saat 14:50‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 57.000,00 TL, geçici teminatı 1.710,00.TL’dir.
  • Çakıllar Mahallesi 3816 G.M. no’lu 267 ada 15 parsel  514,00 m² arsanın satış ihalesi saat 14:55‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 57.000,00 TL, geçici teminatı 1.710,00.TL’dir.

İhaleye katılacakların 22.04.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.