Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Kültür Merkezinde 11.03.2021 Perşembe günü ihaleleri yapılacaktır.

  • Seyran Mahallesinde bulunan 493 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:10’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli Kdv Dahil 3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 90,00 TL’dir.
  • Seyran Mahallesinde bulunan 494 G.M. no’lu işyerinin kira ihalesi saat 14:20’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli Kdv Dahil 3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 90,00 TL’dir.
  • Seyran Mahallesinde bulunan 500 G.M. no’lu işyerinin  kira ihalesi saat 14:30’da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yılık muhammen bedeli Kdv Dahil 3.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 90,00 TL’dir.

Katılımcıların 11.03.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.