İlçemiz, Meydan Mahallesi, 1522 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Belde Apartmanı (Eski İstanbul Dershanesi'nin olduğu bina) bodrum katında şifai başvuru üzerine incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemelerin sonucu, aşağıdaki linkte bulunan Tehlikeli Bina Raporu olarak düzenlenmiştir.

Tutanak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde bina ile ilgili deprem analiz raporunun yaptırılması gerekmektedir. Tehlikenin giderilmediğinin tespiti durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi gereği bina boşaltılarak deprem analiz raporu belediyemizce yaptırılacak, masraflar malikin hisse oranının %20 fazlasıyla tahsil edilecek ve bu süre zarfında zarar vuku halinde sorumluluk malikine ait olacaktır.

pdfTehlikeli Bina Raporu'nu buradan indirebilirsiniz.